Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 25. 1. 2018

31.01.2018 15:28

Lednový žákovský koncert přinesl milou kolekci hudebních čísel hry na housle, kytaru, klavír a příčnou flétnu.

Koncertní program žákovského večírku otevřela jemným vybrnkáváním melodie lidové písně Ovčáci, čtveráci Rozálie Ella Komárková (PS, hra na kytaru, ze třídy pí. učitelky Marcely Otčenáškové).

Dvě argentinská tanga C. Süssera zahrál Štěpán Čechovský (6. r., hra na kytaru, ze třídy p. učitele Dalibora B. Hanuska) společně se svým panem učitelem.

Aneta Horová (4. r., hra na klavír, ze třídy pí. učitelky Marie Burešové) přednesla píseň Nechoď tam a Sambu F. Emontse.

Šimon Skřepek (3. r., hra na kytaru, ze třídy p. učitele Dalibora B. Hanuska) zahrál, v souhře se svým p. učitelem, skladbičky C. Süssera Čínská píseň a Boogie Woogie.

Barbora Vrbatová (3. r., ze třídy pí. učitelky Jitky Hruškové) zahrála na housle Venkovský tanec C. Gurlitta.

Barbora Jandlová (4. r., ze třídy p. učitele Martina Pokorného) zahrála na klavír Lyrický kus Es dur E. Griega.

Nela Vokurková (2. r., příčná flétna, ze třídy pí. učitelky Boženy Růžičkové) přednesla Menuet W. A. Mozarta a skladbu Divoký jezdec R. Schumanna.

Sonatinu F dur L. van Beethovena přednesl ve své klavírní interpretaci Jakub Fráňa (4. r., pedagog. vedení  p. učitel Martin Pokorný).

Mazurek L. Lošťáka zahrál na housle Dominik Zoubek (6. r., ze třídy pí. učitelky Jitky Hruškové).

Vít Havelka (6. r., hra na housle, ze třídy pí. učitelky J. Hruškové) přednesl Starofrancouzskou píseň P. I. Čajkovského a Canzonu P. D. Paradiese.

Dominik Zoubek přednesl na housle ještě skladbu J. Hasse Boureé.

Na závěr koncertního podvečera zazněla Melodie A. Rubinsteina v podání Anežky Staňkové (3. r. II. st., hra na housle, ze třídy pí. učitelky Jitky Hruškové).

Hudebně spolupracovali: Lucie Urbancová (klavírní doprovod houslových interpretací), Martina Kirová (klavírní doprovod příčné flétny), Marie Burešová (čtyřruční hra na klavír
se svou žákyní), Dalibora Brian Hanusek (hra na kytaru v souhře se svými žáky)

Fotogalerie: Žákovský večírek 25. 1. 2018