Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 24. 3. 2015

01.04.2015 13:01

Zcela čerstvě jarní Žákovský večírek i svěže jarně působil. K radostnému dojmu přispěly i pučící květy v krásném parku, ve kterém je budova školy umístěna. To nejsilnější radostné dojetí přinesly vystupující děti. Jejich umění nenápadně, ale s dynamickou intenzitou, rozkvétá přímo před očima nejvděčnějších posluchačů rodičů a prarodičů.

Hned na úvod, nejmladší muzikant, Mikuláš Lužný (PHV, housle, ze třídy paní učitelky Kateřiny Matisové) překvapil svou intonačně výborně čistou hrou na housličky s přednesem lidových písní Proto jsem si kanafasku a Žalo děvče.

Magdaléna Hamrová (1. roč., zpěv, ze třídy paní učitelky Markéty Böhmové) odvážně zazpívala písničku Žába L. Němce. Bylo to jedno z jejích prvních vystoupení  před veřejností.

Jamuna Hrnčířová (1. roč., klavír, ze třídy M. Böhmové) nejprve zazpívala písničku
Šla Nanynka do zelí a svůj zpěv si zároveň doprovázela jednou rukou na klavír. Hrála ještě
na klavír čtyřručně se svou paní učitelkou píseň Eště dnes.

Anežka Staňková (7. roč., housle, ze třídy paní učitelky Jitky Hruškové) přednesla
O. Riedingův  Koncert  G dur, op. 34, I. větu.

Daniela Písková (1. roč., zpěv, ze třídy M. Böhmové) zpívala něžně píseň B. Martinů
Sen Panny Marie a píseň neznámého autora Růžička.

Lea Knoblochová (1. roč., housle, ze třídy K. Matisové) s citem, intonačně čistě přednesla skladbičku A. Cofalíka Poník.

Kryštof Zabadal (1. roč., zpěv, ze třídy M. Böhmové) zazpíval rozšafně moravskou lidovou píseň z Kopanic Eště som sa neoženil.

Kristina Bohun (2. roč., housle, ze třídy K. Matisové) přednesla Ukolébavku N. Baklanové.

Natálie Muselíková (3. roč., zpěv, ze třídy M. Böhmové) zpívala píseň Památky L. Janáčka
a známou populární píseň J. Ježka Ezop a Brabenec.

Andrea Pěnčíková (2. roč., housle, ze třídy J. Hruškové) hrála skladbičku S. Ljukjanuka Zajíček.

Adéla Dočekalová (4. roč., keyboard, ze třídy paní učitelky Veroniky Hrůzové) hrála
B. Mannovu píseň Stokrát chválím čas.

Krásný jarní koncert dále pokračoval velkým klavírním finále. Měli jsme příležitost
si vyslechnout umění studenta 4. roč. brněnské konzervatoře, Tomáše Tomčalu,
ze třídy prof. L. Doležela. Slyšeli jsme Preludium a fugu d moll BWV 851 J. S. Bacha, Sonátu
 Es dur op. 31, č. 3, 1. větu Allegro L. van Beethovena, Etudu Ges dur, op. 25, č. 9 F. Chopina, Scherzo, op. 10, č. 12 S. Prokofjeva a Baladu F dur op. 38 F. Chopina.   

Jarním Žákovským večírkem sympaticky a mile provázela slovem Mgr. Veronika Hrůzová, Ph.D.

Hudebně spolupracovali: Markéta Böhmová, Marek Paľa a Veronika Velemanová.

Fotogalerie: Žákovský večírek 24. 3. 2015