Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 24. 11. 2010

05.12.2010 10:49

V pošmourném listopadovém podvečeru zazněly krásné interpretace skladbiček v podání našich žáků a jejich komorní koncert rozzářil tmu a plískanice do spontánního nadšení posluchačů. Večírek byl mimořádně navštíven a zájem rodičů a příbuzných byl očividně nepředstíraný, plný radosti, a stal se jakýmsi nadechnutím k nadcházejícímu adventu v příštím týdnu.

Samotný žákovský koncert zahájila Magdalena Putnová ( PHV, housle, pedagog Mgr. Jitka Hrušková ). Zahrála odvážně, zpaměti, s krásným a intonačně čistým tónem tři lidové písničky. Matyáš Nalezen, 1. roč., kytara, žák p. uč. Marcely Otčenáškové, bez chybičky vybrnkal skladbičku „Tanec“. Svou nesmělost překonává poctivou přípravou a soustředěností i odvahou.
Jaroslav Rataj, 1. roč., housle, pedagog p. uč. Zdeněk Klimeš, přednesl dvě lidové písně, s fortelem v postoji a držením nástroje, citlivě, pečlivě nastudované, intonačně čisté.
Kytarista Alexandr Bartošek, 2. roč., opět žák p. uč. Marcely Otčenáškové, hraje s chutí, zájmem, skladbičky má pečlivě připravené, tóny interpretuje přesně, bezchybně. Nejprve přednesl „Valčík“, a později skladbičku „Katedrála“.

Kateřina Malachová, 1. roč., klavír, interpretovala „Avignonský most“ v souhře na jeden klavír spolu se svou p. učitelkou, Marií Burešovou. Hraje přesně, dobře cítí dynamiku přednesu skladby.

Olivek Šimoník, 1. roč., housle, žák p. uč. Zdeňka Klimeše, zahrál bez chybičky náročnou Haydnovu „Píseň“. Jemná intonační nečistota ve vyšších tónech je očividně věcí vývoje. Oliver je dojemný svým nádherným svátečním zážitkem z té skutečnosti, že může vystupovat a něco pěkného zahrát.

Anna Rejdová, 2. roč., klavír, s vnitřním klidem přednesla perfektně nastudovanou skladbičku „Děvčátko tančí“ ( pedagog p. uč. Milada Orská).

Kryštof Robert Ryšavý, 2. roč., housle, zvládl s lehkostí pečlivě nastudovanou skladbičku W. A. Mozarta „Allegretto“. V jedné vteřince hru pozastavil, ale s bezprostřední podporou doprovázejícího pana učitele, svého pedagoga Zdeňka Klimeše, obratem navázal a s opětnou jistotou přednes skladby dohrál.

Šárka Chřibková, žákyně p. uč. Aleny Feldmannové, 2. roč., sólový zpěv, má zatím sice slabounký hlásek, ale zpívá intonačně čistě s jemný výrazem a poezií i humorem, kterým dokáže překlenout i tu „otravnou“ trému.

Nikola Kubová, 3. roč., klavír, svůj „Taneční kousek“ přednesla s jemnou elegancí, s jiskrou, rytmicky i technicky přesně, s citem pro hudební frázování ( pedagog p .uč. Marie Burešová).

Tomáš Čalkovský, 2. roč., cimbál, pedagog p. uč. Milada Orská, přednesl lidovou píseň
„Ej, od Buchlova“ s výrazným muzikantským citem nádherně rozezvučenými strunami cimbálu i talentovaně dotaženým zvukem melodie, se skvělým frázováním písně.

Markéta Meluzinová, 2. roč., housle,pedagog p. uč. Zdeněk Klimeš, je velmi nadaná, temperamentní, hudebně senzitivní mladá houslistka. Skladbu „Říkadlo“ měla velmi dobře nastudovanou, technicky i výrazově. Hraje s jistotou, šikovností a přesně.

Eliška Malachová, 3. roč., klavír, svůj „Tanec“ zahrála společně s paní učitelkou, Marií Burešovou, na jedné klaviatuře, bez chybičky, s radostí.

Michal Ševčík a Monika Ševčíková, oba 4. roč., klavír, zahráli čtyřručně „Charleston“. Rytmicky i výrazově náročnou skladbu přednesli v mírném tempu, bezchybně, technicky přesně. Sourozenci Ševčíkovi hrají s chutí, s radostí a jejich zájem o hru dává naději na slibný hudební vývoj, o který pečuje MgA. Marek Pal´a.

Ještě jednou vystoupil Tomáš Čalkovský, nyní 6. roč., klavír, talentovaně přednesl skladbu J. Hornera „Píseň“ ve vlastní úpravě. Tomáš hraje vždy technicky přesně, navíc perfektně cítí hudební výraz, tak jak interpretaci připravili se svou pedagožkou ( p. uč. Milada Orská ) a umí do přednesu vložit svůj vlastní muzikantský cit.

Jana Damková, cimbál, j.h., bravurně přednesla technicky náročnou „Toccatinu“.

Pavla Chalupová, sólový zpěv, j.h., zazpívala Scarlattiho „Sento nel core“ pěvecky kultivovaně, s příjemnou barvou hlasu a zasněným výrazem.

Jan Fojt, sólový zpěv, j.h., se sympatickým výrazem zazpíval italskou lidovou píseň „O sole mio“.

Kytarový soubor pod vedením p. uč. Dalibora Hanuska s přehledem a jistotou rozehrál skladby „Oh when the Saints, kde hudebníci dokonce současně zpívali, „Conquest of Paradise“ a „A hard day´s night“. ( Ondřej Kostrhoun, I. roč., kytara a basskytara, Radovan Malachta, IV. roč., kytara, Tomáš Čalkovský, akordeon, j.h., Lukáš Čalkovský, bicí, j.h.) Hudebníci nejenže hrají exaktně zpaměti, ale navíc svou dobrou souhrou a bezprostředním výrazem nadchli posluchače až k neobvykle živému ohlasu.

Na závěr koncertu vystoupili již ostřílení a osvědčení muzikanti kytarového souboru Dalibora Hanuska, David Matuška ( II. roč., kytara) a Adam Gazárek ( II. roč., basskytara).

V souhře, společně s Daliborem Hanuskem, přednesli mladí muži vysoce kvalitně technicky i výrazově propracované skladby „Old love“ a „Swing in G“.

Pořad zasvěceným slovem provázel p. učitel Zdeněk Klimeš

Fotogalerie: Žákovský večírek 24. 11. 2010

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>