Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek, 23. 11. 2011

06.01.2012 08:57

Žákovský koncert v listopadovém podvečeru přinesl několik muzikantských zážitků. Byl charakteristický nejen soustředěnou atmosférou pozorných, vnímavých rodičů, kteří fandili svým dětem, ale i tou možností podpořit opět několik začínajících interpretů, aby do budoucna získali odvahu a pocit radosti a smysluplnosti hudební produkce při vystupování na veřejnosti.

Posluchače přivítal Mgr. J. Brych  a provázel je i celým podvečerem.

Úvodní skladbičky Smutný pejsek (J. Garscia) a lidovou píseň Šel tudy zahrál šikovně Václav Pavel Buchtel (PHV, klavír, ze třídy p. uč. R.y Sedláčkové).

Lucie Frimmelová (1. roč., zobc. flétna ze třídy p. uč. V. Procházky) výborně přednesla Rondo (T. Susato), Francouzský pochod (Anonym) a Starou francouzskou píseň (J. B. Lully) s klavírním doprovodem p. uč. V. Velemanové.

Magdalena Putnová (1. roč., housle., ze třídy p. uč. J. Hruškové) zahrála pečlivě nastudovanou skladbičku Zajíček (S. Lukjanuk), klavírní doprovod p. uč. M. Paľa.

Tereza Pospíšková (1. roč., klavír, ze třídy p. uč. R. Sedláčkové) se soustředěným klidem zahrála skladbičky Jezdec (A. Rowley) a Valčík (J. Garscia).

Tobiáš Dvořák (1. roč., klavír, ze třídy p. uč. V. Velemanové) vyjádřil věrohodně na klaviatuře lidovou píseň Prší, prší v souhře se svojí p. uč. V. Velemanovou.

Martin Zoubek (2. roč., housle, ze třídy p. uč. J. Hruškové) pečlivě přednesl skladbu První přednes (V. Kořínek) s klavírním doprovodem p. uč. M. Paľi.

Jakub Cintula (2. roč., housle, ze třídy p. uč. Z. Klimeše) zahrál Říkadlo (V. Jůzek). Jakub je výrazný zjev a i přes nepřesnosti, odpovídající hudebnímu, vždy zaujme.

Viktor Musil (2. roč., housle, ze třídy J. Hruškové) s odvahou zahrál lidové písně Já do lesa     a Okolo Třeboně  (úprava S. Mach).

Sára Menšíková (2. roč., klavír, ze třídy R. Sedláčkové) čistě a přesně přednesla skladbičky Moderato (M. Clementi) a Konipásek (W. Markiewiczowna).

Ester Menšíková (2. roč., klavír, ze třídy R. Sedláčkové), sestra Sáry, opět s přesností             a čistotou přednesu zahrála Moderato (A. Žilinskou) a Konipásek (W. Markiewiczowna).

Oliver Šimoník (2. roč., housle, ze třídy Z. Klimeše) precizně přednesl Mazurku                   (N. Baklanová).

Miriam Matisová (2. roč, klavír, ze třídy V. Velemanové) uvedla dobře nastudované Allegretto (G. F. Händel) a rytmicky náročné Hádavé boogie (E. Hradecký).

Adéla Marková (2. roč., housle, ze třídy p. uč. J. Hruškové) přednesla společně se svoji paní učitelkou pečlivě nastudované Dvě etudy (J.Micka).

Ilona Dočekalová (2. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Burešové) sólově pěkně přednesla skladbu Kdybych byla ptáčkem (E. Emonts) a spolu se svojí paní učitelkou skladbičku Šel tudy  (J. Hanuš).

Jaroslav Rataj (2. roč., housle, ze třídy p. uč. Z. Klimeše) výborně zahrál skladbu Jarní         (L. Josef).

Barbora Neugebauerová (2. roč., klavír, ze třídy M. Burešové) zahrála opatrně, ale přesně rytmicky náročnou skladbu Boogie woogie (Schaum) a spolu se svojí p. uč. Holka modrooká (úprava J. Hanuš).

Tomáš Čalkovský (3. roč., cimbál, ze třídy M. Orské) přednesl perfektně nastudovaný Tanec z XVIII. století (J. Bahník).

Daniel Georgiev (3. roč., zobc. flétna, ze třídy V. Procházky) překvapil svou muzikálností         a výrazným hudebním přednesem, zahrál skladby Valčík (H. G. Nägeli) a Tanec a píseň       (J. F. Reichardt).

Tomáš Čalkovský (3. roč., cimbál, ze třídy p. uč. M. Orské), Lukáš Čalkovský (zpěv, j.h.)      a p. uč. K. Kristen (kontrabas) přednesli stylově i zvukově čistou lidovou píseň Ej, hora, hora v krásné atmosféře a s živou odezvou posluchačů.

Anita Drozdková (7. roč., klavír, ze třídy. uč. M. Orské) citlivě, poněkud volněji, přednesla skladbu Watermark (Enya, N. Ryan).

Monika Burešová (II. roč. zpěv, ze třídy p. uč. S. Kodetové) zazpívala s pěkným hlasovým zabarvením na závěr žákovského koncertu píseň B. Martinů Hlásný a lidovou píseň Katerinko, staň hore.

Fotogalerie: Žákovský večírek, 23. 11. 2011