Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 22. 4. 2015

08.06.2015 15:11

Příjemný jarní podvečer na Ježkové 9 patřil dalšímu z řady Žákovských večírků, na kterém jsme měli možnost slyšet výběr klavírních a houslových skladeb, zobcové flétny a kytaru, cimbál a v neposlední řadě také cimbálovou muziku, která se představila  s novou písní.

Na úvod zahrála Barbora Jandlová (1. roč., klavír, ze třídy p. učitele Martina Pokorného) Preludium E. Tetzejeva a Allegro W. A. Mozarta.

Jan Cintula (2. roč., housle, ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše) přednesl skladbičku Jarní
 L. Josefa.

Lukáš Buček (1. roč., zob. flétna, ze třídy p. uč. Petra Zapletala) hrál tři lidové písně.

Jakub Fráňa  (1. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného) přednesl Andante J. Haydna
a Etudu C. Gurlitta.

Lea Němcová (1. roč., zob. flétna, ze třídy p. uč. P. Zapletala) hrála Pochod G. F. Händela.

Viktorie Lengálová (4. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného) hrála Allegro J. Haydna.

Denisa Metznerová (3. roč., zob. flétna, ze třídy p. uč. Tomáše Němce) hrála výběr  skladbiček ze školy M. Zimmermanna.

Anna Macharáčková (3. roč., kytara, ze třídy p. uč. Marcely Otčenáškové) hrála Song
a Gigue C. Süssera.

Daniel Šmerda (2. roč., klavír, ze třídy p. uč. Milady Orské) hrál Deštivý den
K. Slavického a U muziky A. Sarauera.

Adam Blažek (2. roč., cimbál, ze třídy p. uč. M. Orské) hrál skladbičku Gajdy B. Bartóka.

Ludmila Staňková (6. roč., housle, ze třídy p. uč. Jitky Hruškové) přednesla 1. větu Koncertu G dur F. Seitze.

Alžběta Rybičková (2. roč., klavír, ze třídy p. uč. Kláry Roztočilové) hrála německou lidovou píseň Ptáček a skladbičku Neposlušný koníček I. Jurníčkové.

Veronika Míčková (3. roč., housle, ze třídy p. uč. Z. Klimeše) hrála Divertimento Z. Steibelta.

Elena Šiklová (2. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného) hrála Souvenir de R.
Sch. A. Stojanova a skladbičku Sněhové vločky F. Emontse.

Lucie Frimmelová (4. roč., zob. flétna, ze třídy p. uč. P. Zapletala) hrála Sonátu C dur (Adagio, Allegro) J. Ch. Pepusche.

Amélie Schüllerová a Marcel Schüller (2. a 4. roč., klavír, ze třídy p. uč. V. Hrůzové) hráli čtyřručně Tap Dance B. Boyda.

Jakub Cintula (5. roč., housle, ze třídy p. uč. Z. Klimeše) přednesl Koncert F dur N. Baklanova.

Karolína Šiklová (5. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného) hrála Preludium J. S. Bacha
a Preludium fis moll D. Kabalevského.

Elena a Karolína Šiklovy (2. a 5. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného) hrály čtyřručně vtipnou skladbičku P. Malého Kovbojové na koních.

Maxmilian Falatek (7. roč., housle, ze třídy p. uč. Z. Klimeše) zahrál výborně Ruskou fantazii I. Portnoffa.

Žáci houslového souboru p. uč. Zdeňka Klimeše Oliver Šimoník, Jaroslav Rataj, Veronika Míčková, Lukáš Čalkovský a Jakub Cintula přednesli ve výborné souhře výběr slovenských písní.

Na závěr žákovského školního koncertu zahrála cimbálová muzika známý verbuňk Jede šohaj z Vídňa. Zpíval a na housle hrál primáš Jaroslav Rataj, na housle dále hráli bratři Martin
a Dominik Zoubkovi, Oliver Šimoník,
Jakub Cintula a Ondřej Lengál a na cimbál Adam Blažek.

Koncert slovem provázela Klára Roztočilová.

Hudebně spolupracovali páni učitelé Tomáš Němec, Marek Paľa, Veronika Velemanová
a Petr Zapletal.

Cimbálovou muziku vede p. uč. Jitka Hrušková ve spolupráci s p. uč. M. Orskou.

Fotogalerie: Žákovský večírek 22. 4. 2015