Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 22. 2. 2011

01.03.2011 10:19

Další z našich pravidelných žákovských večírků se konal opět v koncertním sále na Ježkově 9. Večírek byl ozvláštněn dojemně soustředěnou atmosférou nejmladších žáků houslového oddělení ze třídy p. uč. Mgr. Jitky Hruškové a dynamickou hrou žáků kytarového oddělení ze tříd pánů učitelů Dalibora Hanuska, Tomáše Němce a Petra Klima. Chřipková epidemie, která v tomto období vládne, zredukovala na poslední chvíli počet účinkujících, avšak na kvalitu žákovského večírku to zdaleka nemělo vliv.

Průvodního slova se ujal p. uč. Tomáš Němec. Vkusně uváděl jednotlivá čísla, a to navíc vždy s komentářem k jednotlivým nástrojům, na něž žáci hráli. Posluchači si tak mohli vyslechnout příběh houslí od jejich zrodu až k virtuózním nástrojům mistra Stradivariho, jak a kde vznikla kytara a v jakých proměnách se tento nástroj dotvářel až do dnešních rozličných podob, jak se vyvíjel hlas a zpěv. Vtipná byla ukázka šamanského zpěvu, kterou p. uč. Tomáš Němec pustil z CD přehrávače pro inspiraci naturálního meditativního hlasového projevu a pro kontrast ke zpěvu libozvučného sopránu slečny Moniky Burešové.

Žákovský večírek zahájila čtveřice nejmladších houslistů ze třída p. uč. Mgr. Jitky Hruškové.

Magdalena Putnová ( PHV, housle), zahrála spolu s p. uč. Jitkou Hruškovou dvojhru Josefa Micky intonačně čistě v dobře vyladěné souhře s lyrickým výrazem.

Martin Zoubek ( 1. roč., housle ) zahrál pečlivě nacvičené skladbičky od Stanislava Macha „Žalo děvče“ a „Ivánku náš“.

Nejmladší houslista Dominik Zoubek hrál poprvé před posluchači a s pomocí p. uč. Jitky Hruškové přehrál krátké houslové cvičení.

Adéla Marková ( 1. roč., housle ) ve skladbičce „Zajíček“ od Sergeje Lukanjuka předvedla pěkný zvuk, hrála citlivě a odvážně.

Tomáš Spiřík ( 2. roč., housle ) soustředěně, bez chybičky a s upřímným zaujetím pro housle zahrál skladbu Viliama Kořínka „První přednes“.

Poté přišli na řadu kytaristé.

Tomáš Jukelson ( 2. roč., kytara ) hrál s poctivým nasazením skladbičky Ctibora Süssera „Běží liška k Táboru“, „Dokola“ a „Boogie Woogie“ společně se svým panem učitelem Daliborem Hanuskem.

David Hudec ( 4. roč., kytara ) dokázal krásně rozeznít svůj nástroj v souhře se svým panem učitelem Daliborem Hanuskem s lahodnými tóny a přesností v souhře skladby od C. Süssera „Etuda“ a s dobrým tanečním charakterem výrazu skladbu „Tyrolská“, se zajímavou harmonickou souhrou.

Ondřej Janík ( 4. roč., kytara ) ze třídy p. uč. Tomáše Němce, perfektně, soustředěně a pečlivě rozezvučel svou kytaru v meditativní skladbě M. Tesaře „Latinské rozjímání“, od stejného autora skladbu „Menuet“ s citlivým tanečním charakterem ve výrazu a jako třetí skladbu J. Kormundy „Tango“ opět s odpovídajícím charakterem tanečního výrazu. Hrál bez chybičky, s nadhledem a s radostí ze hry. Ondřej Janík vyhrál první místo ve školním kole kytarové soutěže a postupuje do městského kola této soutěže.

Program pokračoval sólovým zpěvem.

Monika Burešová ( I. roč., sólový zpěv ) ze třídy MgA. Sylvie Kodetové, s hezkým, zvučným hlasem zazpívala známý vtipný song Lízy Doolittlové z muzikálu F. Loeweho My Fair Lady „Chci svůj plácek“.

Večírek ukončilo vystoupení talentované kytaristky Petry Vlčkové ( II. roč.) ze třídy p. uč. Petra Klima. Přednesla výborně nastudované skladby J. S. Bacha Boure, s charakteristickým tanečním výrazem skladbu F. Soryho „Menuet“ a Linnemannovu „Camilllu“. Petra Vlčková bude také reprezentovat naší školu v městském kole kytarové soutěže.

Fotogalerie: Žákovský večírek 22. 2. 2011