Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 21. ledna 2016

02.02.2016 22:16

Lednový žákovský večírek v komorním koncertním sále na Ježkové 9 přinesl milá překvapení z vystoupení nejmladších dětí ve hře na klavír. Potěšily nás také pěkné interpretační výkony pokročilejších žáků a ve finále večírku i oslnivá klavírní interpretace, se kterou se na našem školním koncertu prezentoval jako host student Konzervatoře Brno Tomáš Tomčala.

Večírek zahájil Vojtěch Kalina (5. roč., keyboard, ze třídy p. uč. Veroniky Velemanové), který dle jeho slov získal s odstupem času cennou zkušenost s překonáním trémy při vystupování na veřejnosti. Vojtěch rozehrál líbezné tóny americké lidové písně Už z hor zní zvon a přidal skladbu Čechomoru   Proměny.

V úvodu vzpomínané něžné, křehké krůčky klavírních vystoupení nejmladších dětí přednesla Barbora Kuxová (1. roč., klavír, ze třídy p. uč. Martina Pokorného) se skladbičkami
A. Drabona Ptáček, E. Criega Jitro a A. Drabona Lokomotiva.

Kristína Dvořáková (1. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného) hrála skladbičky A. Drabona Ku – ku, Žabka a Legato – staccato.

Tereza Kocková (1.roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného) přednesla skladbičky A. Drabona Geradeaus, Glocken a Tanz party.

Klavírní hru vystřídala hra na kytaru, Natálie Nimrichterová (4. roč., kytara, ze třídy
p. uč. Dalibora B. Hanuska) v souhře se svým panem učitelem nám přednesla Dumku C. Süssera
 a koledu Pásli ovce valaši.

Další klavírní ukázky přinesl Jakub Fráňa (2. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného), hrál
I. Hurníkovu Smutnou písničku a skladbičku T. Galperina Zajíček.

Se svou kytarou nás se skladbičkou V. Zámečníka Moře zaujala Anna Macharáčková (4. roč., kytara, ze třídy p. uč. Marcely Otčenáškové).

Emilia Anna Komárková (4. roč., klavír, ze třídy p. uč. Veroniky Hrůzové) citlivě vyjádřila svou hrou Labuť C. Rollinse.

Martin Fráňa (4. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného) živě přednesl skladbu
R. Schumanna Divoký jezdec a Woodpecker´s song V. A. Duvernoye.

Jakub Jenáček (5. roč., kytara, ze třídy p. uč. D. B. Hanuska) přednesl skladbu T. Stachka Canzonetta antiqua.

Monika Orsechová (4. roč., keyboard, ze třídy p. uč. Marka Paľi) nám zahrála stylově Blue grass J. Ullmana.

Finále koncertu patřilo milému hostu Tomáši Tomčalovi, studentu Konzervatoře Brno
(ze třídy p. Ladislava Doležela) a jeho klavírnímu umění.  Tomáš Tomčala přednesl skladby
J. S. Bacha (Preludium a fuga As Dur BWV 862), L. v. Beethovena (Sonata Es Dur op. 31 č. 3 – I. Allegro), F. Chopina (Etuda Ges Dur op. 25 č. 9 a Balada F dur op. 38) a F. Liszta (Etuda
 dle Paganiniho č. 6 - a moll).

 Slovem koncert citlivě a mile provázely Valerie Garili a Zuzana Macháčková - studentky literárně dramatického oboru naší ZUŠ ze třídy p. uč. Kateřiny Chalupníkové.

Hudebně spolupracovali hrou na kytaru Dalibor B. Hanusek a na klavír MgA. Martin Pokorný. 

Fotogalerie: Žákovský večírek 21. ledna 2016