Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 21.10. 2010

27.10.2010 10:51

První večírek koncertního vystoupení žáků školy v novém školním roce proběhl v příjemné a vnímavé atmosféře ještě slunného říjnového podvečera. Bylo tak navázáno na pravidelná koncertní vystoupení žákovských večírků, uváděných v koncertním sálečku v budově ZUŠ na Ježkové 9 v Brně na Lesné.

Průvodního slova se ujal p. učitel Dalibor Hanusek.

Jako první uvedl Markétu Sovovou ( PHV, klavír), která živě, přesně a rozšafně zahrála skladbu J. Blatného „Scherzino“ a C. Czerneho „Haydnovo téma“.

Viktor Musil ( 1. roč., housle ) přednesl na svém prvním vystoupení skladbičku S. Macha „Já jsem z Kutné Hory“ a písničku „Když jsem plela len“. Viktor hrál přesvědčivě s vervou a s očividně dobře vedenou technikou hry, mírně intonačně nepřesně s přiměřenou mírou pro žáky na počátcích studia hry na tento náročný hudební nástroj.

Adéla Marková (1. roč., housle ), zahrála dvě lidové písničky v úpravě S. Macha citlivě, se skromnou křehkostí, jen opět s jemnou rezervou v intonační čistotě .

Dominik Richter ( 5. roč., kytara ), přednesl dobře nastudovanou „Dumku“ C. Süssera a od stejného autora „Kovbojskou“, kterou zahrál uvolněně, stylově se zajímavou zvukovou barevností.

Ilona Dočekalová ( 1. roč., klavír ), zahrála po teprve půlročním školení odvážně se zájmem a odvahou skladbičky „Nad podolím je lesíček“ a „Hvězdičky“.

Kateřina Malachová ( 1. roč., klavír ) přes svou křehkost zahrála samostatně a jistě skladbičky „Liško, tys nám vzala husu“ a „Měsíček svítí“.

Zuzana Sluková ( 1.roč., zpěv ) citlivě a intonačně čistě přes nejistotu a trému zazpívala lidovou piseň „Letěl, kraholíček“.

Tři lidové písně zahrála na klavír Aneta Pospíšilová ( 1. roč., klavír) s jiskrou, s pevným a přesným technickým vybavením hry.

Svou kytaru hezkým zvukovým zabarvením rozezvučela Adéla Mácová ( 2. roč., kytara ) ve skladbičkách C. Süssera „Polka“ a „Čínská píseň“.

Adéla Pospíšilová ( 2. roč., zpěv ) živě a zvučně s dobrým rytmickým cítěním zazpívala song Lízy Doolittlové „Chci svůj plácek jen někde mít“ z muzikálu My fair lady od F. Loeweho.

Karolína Sovová ( 3. roč., klavír ) hraje soustředě a technicky správně. Přednesla „Sonatinu G dur“ J. K. Vaňhala a „Moderato“ H. Berense.

Alžběta Daňková ( 4. roč., zpěv ) zazpívala hudebně dobře nastudovanou píseň M. Sneidera- -Trnavského „Ten vaďovský kostelíček“ výrazně a krásně zvučně.

Eva Rojíčková ( 5. roč., zobcová flétna ) zaujala krásnou zvukomalbou při přednesu části skladby neznámého autora „Sinfonie“ (Allegro).

Libor Skokan ( 5. roč., zpěv ) pěkným a zvučným hlasem zazpíval lidovou píseň „Pime chlapci“.

Anna Cholavová ( 6. roč., klavír ) s dobrým přednesem a bezchybně interpretovala „Allegretto sentimento“ od E. Douši.

Spokojení posluchači odcházeli s pozváním na příští žákovský večírek, který se bude konat 24. 11. 2010 v 17.30hod. opět zde v koncertním sálečku na Ježkové 9.

Fotogalerie: Žákovský večírek 21.10. 2010