Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 20. 4. 2011

27.04.2011 10:03

V předvečer velikonočních svátků, ve středu 20. dubna 2011, se uskutečnil další z žákovských večírků, na kterém tentokrát vystoupili především žáci klavírního a houslového oddělení. Ozvláštněním byla malá cimbalistka a překvapením výborné zobcové flétničky.

Viktorie Lengálová ( PHV, klavír ) ze třídy p. uč. Romany Sedláčkové své první krůčky na koncertním pódiu předvedla s jistotou a přesně. Hrála lidovou píseň „Dú, kravičky, dú“ a J. Thompsnovu „Večerní píseň“.

Anna Rejdová ( PHV, cimbál ) ze třídy p. uč. Milady Orské zahrála lidovou písničku „Pod tím naším okienečkom“ s citem, volně, s přesností  a krásným tónem.

Tereza Pospíšková ( PHV, klavír ) Romany Sedláčkové krátkou skladbičku Z. Janžurové „Veselá písnička“ s půvabem a přesně.

Jaroslav Rataj ( 1. roč., housle ) ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše přednesl „Allegretto“ W. A. Mozarta s kulturou a pěknou barvou zvuku.

Sourozenci Bláhovi, Martin Bláha ( 1. roč., klavír ) a Adéla Bláhová ( 3. roč., klavír ) ze třídy p. uč. Milady Orské hráli čtyřručně píseň „Bejvávalo“ v pečlivě nastudované souhře.

Oliver Šimoník ( 1. roč., housle ) ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše, nadaný malý houslista, zahrál přesně rozšafnou skladbičku J. Koreše „ Sólo pro Ferdáčka“ s pečlivým prstokladem, dynamikou a rytmem. Oliver hraje s velkou chutí a živým výrazem.

Taťána Klára Buchtelová ( 1. roč., klavír ) ze třídy p. uč. Romany Sedláčkové přednesla krátkou skladbičku Z. Janžurové „Vrána“ spolu se svou p. učitelkou živě, bezchybně s jiskrou a radostí.

Markéta Meluzinová ( 2. roč., housle ) ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše dokáže na svůj nástroj hrát již s výrazem věrohodným tématu skladby. Přednesla „Malého primáše“ od J. Koreše. Asi v 1/3 se její hra zastavila, ale s podporou p. učitele našla v hudební představě pokračování a skladbu dohrála přesně, s jistotou.

Lucie Králová ( 2. roč., klavír ) ze třídy p. uč. Romany Sedláčkové zahrála „Malou polku“

D. Kabalevského a „Etudu“ E. Horáka přes počáteční nejistotu s radostí až do konce a získala tak dobrý základ pro sebedůvěru k dalším koncertním vystoupením.

David Švec ( 2. roč., keyboard ) ze třídy p. uč. Marka Pal´i zvládl zahrát a „namixovat“ bezchybně slavnostní skladbičky „Sextové etudy č. 36 a č. 37“ ze Školy hry na klávesové nástroje.

Adéla Vrchotová ( 2. roč., klavír ) ze třídy p. uč. Romany Sedláčkové přednesla skladbičku  D. Kabalevského „ Malá polka“ a „Ježek“. První ukázku hrála nejistě, ale překonala trému a ve druhé ukázce již jistěji zvládla skladbu až do konce. Opět bylo očividně znát novou zkušenost pro sebedůvěru k dalším vystupováním na veřejnosti.

Jaroslav Pospíšek ( 3. roč., klavír ) ze třídy p. uč. Romany Sedláčkové hrál velmi pěkně bezchybně dobře nastudovanou skladbičku L. Mozarta „Dudácká“.

Ondřej Lengál ( 3. roč., housle ) ze třídy p. uč. Kateřiny Matisové intonačně čistě přednesl bez chyby nastudovanou „Píseň“ J. Haydna.

Jan Malachta ( 3. roč., zobcová flétna ) ze třídy p. uč. Tomáše Němce zahrál na sopránovou zobcovou flétnu společně se svým p. učitelem ( ten hrál na altovou zob. flétnu ) v příjemně barevném souzvuku nejprve skladbu „Tambourin“ P. de Lavigniho a ve druhé skladbě s jiskrou a bezchybně hrál anglickou píseň „Britští granátníci“ v doprovodu s kytarou (p. uč. T. Němec).

Klára Trávníčková ( 5. roč., klavír ) ze třídy p. uč. Romany Sedláčkové je již vyspělejší klavírní interpretka. Technikou hry i výrazem zaujala přednesem skladby „Melodie“ J. Pavera.

Kateřina Janáčková ( 5. roč., housle ) ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše přednesla „Valčík“

Ch. Danela. Patří také mezi již vyspělejší hudebnice, hraje technicky přesně, bez chyb a soustředěně.

Závěrečnou „Sarabande“ A. Corelliho přednesly Jiřina Kubešová ( I. roč, II. stupeň, zobcová flétna ) a Kateřina Matějíková ( I. roč., II. stupeň, zobcová flétna ) ze třídy p. uč. Tomáše Němce. Studentky hrály společně se svým p. uč. Tomášem Němcem. Toto flétnové trio vyniká intonační čistotou interpretovaných skladeb, přesnou souhrou i jemností hudebního projevu v dynamice a celkovém výrazu. Rozsáhlou skladbou bezchybně přednesenou se jim podařilo vykouzlit jakoby renesanční atmosféru.

Fotogalerie: Žákovský večírek 20. 4. 2011