Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 19. 10. 2016 na Ježkové 9

25.10.2016 09:52

První žákovský večírek nového školního roku 2016/2017 přinesl milé a inspirativní hudební zážitky a otevřel řadu krásných školních koncertů, které naše věrné posluchače v letošní sezóně čekají.

Kristýna Šrubařová (1. roč., housle, ze třídy pí. uč. Jitky Hruškové) s jemnou citlivostí zahrála dvě lidové písně St. Macha.

Tobiáš Hanus (1. roč., klavír, ze třídy pí. uč. Milady Orské) přednesl v souhře se svou paní učitelkou Moderato Z. Fibicha, Con moto L. Leterta a Moderato J. Maláta.

Mikuláš Lužný (1. roč., housle, ze třídy pí. uč. Kateřiny Matisové) přednesl Koncertino G dur St.Macha.

Tereza Kocková (2. roč., klavír, ze třídy p. uč. Martina Pokorného) hrála Menuet J. Kriegra a Etudu
 J. Blatného.

Patrik Smutný (2. roč., kytara, ze třídy p. uč. Dalibora Hanuska) v souhře se svým panem učitelem zahrál skladbičky C. Süssera Vánek a Boogie Woogie.

Alžběta Lužná (2. roč., klavír, ze třídy pí. uč. M. Orské) hrála J. Straussův Valčík.

Lea Knoblochová (3. roč., housle, ze třídy pí. uč. K. Matisové) přednesla skladbičku J. Koreše Malý primáš.

Adam Blažek (4. roč., cimbál, ze třídy pí. uč. M. Orské) zahrál Maďarský tanec, autor Jordányi Pál.

Anežka Staňková (II. roč., housle, ze třídy pí. uč. J. Hruškové) přednesla romantickou skladbu
R. Schumanna Snění.

Lukáš Čalkovský (II. roč., klavír, ze třídy pí. uč. M. Orské) zahrál krásně stylově J. Ježkovo Blues Klobouk ve křoví.

Jáchym Vašíček (5. roč., housle, ze třídy pí. uč. K. Matisové) přednesl Menuet  J. S. Bacha
a F. Dupontovu Passacagliu.

Karolína Šiklová (7. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Pokorného) přednesla na závěr Preludium h moll
I. Berkoviče.

Hudebně spolupracoval MgA. Marek Paľa, Dalibor B. Hanusek a Milada Orská.

Moderoval Lukáš Čalkovský.

Fotogalerie: Žákovský večírek 19. 10. 2016 na Ježkové 9