Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 15.1.2013

21.01.2013 08:57

První lednový žákovský večírek byl přidán do programu komorních školních koncertů pro velký zájem žáků zahrát si jednak nově nastudované skladby, ale také ještě v návaznosti na nedávné vánoční svátky vánoční koledy, jichž měli nyní v repertoáru více, než se podařilo uplatnit na koncertech adventních.

První lednový školní koncert byl i prvním koncertem nového kalendářního roku 2013, a tak bylo dojemné se zaposlouchat v našem komorním koncertním sále v malé škole, uprostřed zasněženého parku, do jemné hudby a zpěvu, rozjímat o hodnotě citu a nechat v srdci zářit a znít prostorem           tu pomyslnou hvězdičku dobré naděje pro šťastnou budoucnost našich dětí.

 

Na úvod večírku jemně a soustředěně poprvé v životě hrál na veřejnosti na našem komorním koncertním podiu Vít Havelka  (1. roč., housle) a částečně za pomoci své paní učitelky (Jitka Hrušková) dokázal zahrát koledy Stojí vrba košatá a Štěstí zdraví.

Gabriela Poláčková (2. roč., klavír) společně se svou paní učitelkou Veronikou Velemanovou zahrála čtyřručně pro klavír vtipně upravenou ruskou lidovou Píseň šoféra.

Jáchym Vašíček (1. roč., housle) se úspěšně představil lidovými písněmi Pod naším okýnkem a Pec nám spadla.

Kouzelná Magdalena Králová (1. roč., housle) hezky zahrála První přednes autora V. Kořínka.

Tomáš Spiřík (4. roč., housle), ze kterého vyrůstá elegantní mladík, přednesl pečlivě nastudované Loutky C. Gurlitta, s klavírním doprovodem V. Velemanové.

Eliška Vacová (1. roč., zpěv) je velmi nadějný pěvecký talent, přitom je skromná, sympatická. Eliška zpívala písničku Moře je spousta vody známou z večerníčku Hup a Hop, s klavírním doprovodem Marka Pal´i.

Štěpán Čechovský (2. roč., kytara) zahrál citlivě Etudu 196 C. Süssera.

Lukáš Michalík (4. roč., keyboard) je očividně nadaný mladý muzikant, známý svou soustředěnou       a dobře nastudovanou hrou. V jeho podání jsme vyslechli Španělské Cabalero N. R. Fabery a Mravenčí  ukolébavku J. Uhlíře.

Ludmila Staňková (4. roč., housle) podala výrazný a interpretačně náročný výkon přednesem             A. Vivaldiho Koncertu G dur, op.7, č.22. Ludmila hrála přesvědčivě, doprovázena na klavír M. Pal´ou.

Daniel Georgiev (4. roč., zobcová flétna) výborně připraven a veden svým hudebním nadáním nám přednesl Serenádu J. Haydna a Menuet J. Hooka.

Tereza Kadláčková (5. roč., keyboard) interpretovala perfektně zpaměti a s adekvátním výrazem světoznámé téma z filmové hudby Vangelis Conquest of Paradise a Bellas Theme C. Burmella.

Ludmila Staňková (4. roč., housle) a Anežka Staňková (5. roč., housle) přednesly v dobré souhře Etudu autorů I. Hurníka a J. Micky.

Eva Rojíčková (7. roč., zobcová flétna), Jan Malachta (5. roč., zobcová flétna) a Jan Horáček (5. roč., zobcová flétna)nám pod vedením Kateřiny Matisové na závěr novoročního žákovského koncertního večírku přednesli milou a něžnou kolekci vánočních koled Já bych rád k Betlému v přesné a intonačně čisté souhře jako něžnou vzpomínku na vánoce a současně povzbuzení pro lásku, radost a pokoj v novém roce.

Fotogalerie: Žákovský večírek 15.1.2013