Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 14. 4. 2014

23.04.2014 08:41

Ve znamení blížících se svátků jara zazněla na žákovském koncertu hudební a pěvecká čísla jako oslava radosti ze života. K této radosti patří například i neumělá první vystoupení našich nejmladších žáků. Nikomu nevadilo, že se tu a tam při hře na housličky objeví chybička či zaváhání. Za tímto účelem jsou žákovské večírky pořádány. Děti se naučí vystupovat na veřejnosti a s další praxí umělecky rostou. S  potěšením jsme vyslechli také velmi dobře interpretačně nastudované
a muzikálně správně cítěné hudební a pěvecké výkony.

Průvodní slovo paní Jitky Hruškové se stalo laskavým přemostěním a dobrým průvodcem všech interpretačních výkonů.

Jan Cintula (1. roč., housle, ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše) otevřel program koncertu skladbičkou Jeřáb P. I. Čajkovského.

Radan Kuklínek (1. roč., kytara, ze třídy p. uč. Petra Klima) vyjádřil hudebně na kytaru Líné pondělí
T. Stachaka
.

Katrin Pěnčíková (1. roč., housle, ze třídy pí. uč. Jitky Hruškové) přednesla Rigaudon J. P. Rameaua.

Zuzana Sovová (1. roč., klavír, ze třídy pí. uč. Jany Laslavíkové) zahrála skladbičku Jana Jakuba Ryby
o tom, jak Teče, voda teče.

Dominik Zoubek (2. roč., housle, ze třídy J. Hruškové) zahrál Tanec W. A. Mozarta.

Magdalena Miriam Králová (2. roč., housle, ze třídy J. Hruškové) přednesla dnes v podvečer ještě jednou skladbu J. P. Rameaua Rigaudon.

Jakub Jenáček (3. roč., kytara, ze třídy P. Klima) uvedl Cansonetu antica M. Drozdowského.

Veronika Mičková (2. roč., housle, ze třídy Z. Klimeše)živě zahrála tanec Kozáček S. Macha.

Tereza Pospíšková (3. roč., klavír, ze třídy J. Laslavíkové) s dobrou náladou zahrála Smutnou melodii
I. Jurníčkové
.

 Jakub Cintula (4. roč., housle, ze třídy Z. Klimeše) přesvědčivě zahrál Gavotu A. Coreliho.

 Marek Němec (2. roč., klavír, ze třídy J. Laslavíkové) překvapil smyslem pro hudební styly,
a dokonce zvládl i souhru své hry na klavír s trubkou, na kterou s ním dnes zahrál jeho tatínek,
p. uč. Tomáš Němec. V podání Marka Němce jsme slyšeli Malý pochod, autor T. Kenins, Hey Jude
od Beatles a C. Gurlittovu  Gondellied.

Natálie Chytková (1. roč., zpěv, ze třídy pí. uč. Veroniky Hrůzové) zazpívala anglickou lidovou Prásk! Říká lasička a P. Ebenovu píseň Leť, husičko.

Eliška Procházková (4. roč., kytara, ze třídy P. Klima) nám zahrála skladbičku C. Süssera Vypelichaný slimák a doprovodila společný zpěv známé tábornické písně Hop - Trop Tři kříže.

Nikola Hanousková (3. roč., klavír, ze třídy J. Laslavíkové) přednesla Allegro C. Czerného a k tomu zahrála Dotěrného komára M. Dlouhého.

Daniel Bureš (5. roč., kytara, ze třídy P. Klima) hrál C. Süsserovu Voltu a Sarabandu.

Houslový soubor - Martin Zoubek (4. roč.), Sára Hadrabová (3. roč.), Magdaléna Putnová (3. roč.), Martin Zach (6. roč.), žáci ze třídy J. Hruškové, hráli pod vedením své paní učitelky Taneček
K. Slavického. 

David Němec (4. roč., klavír, ze třídy J. Laslavíkové) zahrál Píseň dálného východu I. Jurníčkové.

Viktorie Staňková (4. roč., zpěv, ze třídy V. Hrůzové) zazpívala kultivovaně a s osobitou poezií Vlčí máky autorské dvojice Z. Svěrák, J. Uhlíř.

Antonín Frgala (4. roč., klavír, ze třídy pí. uč. Milady Orské) hrál Starou francouzskou píseň
P. I. Čajkovského.

Petra Vlčková (SPD, kytara, ze třídy P. Klima) přednesla Coraz bližej wakacji M. Drozdowského.

Kytarové duo Petra Vlčková (SPD, kytara) a Ondřej Janík (7. roč., kytara, ze třídy p. uč. D. Hanuska), společně navštěvující komorní hru u p. uč. Petra Klima, zahráli J. Dowlandovu My Lord Willoughby´s Welcome Home.

Tomáš Čalkovský (II. roč., klavír, ze třídy M.Orské) na závěr přednesl Proměny L. Einaudiho.

 

Při koncertu hudebně spolupracovali:

 Veronika Hrůzová, Petr Klim, Tomáš Němec, Jana Laslavíková, Marek Paĺa a Veronika Velemanová.

Fotogalerie: Žákovský večírek 14. 4. 2014