Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek - 13. 2. 2014

13.02.2014 07:30
V týdnu před Jarními prázdninami se konal jeden z dalších žákovských večírků. Čtvrteční podvečer patřil žákům, kteří se připravili na veřejné vystupování a jejich učitelům, kteří s napětím očekávali výsledek jejich společného úsilí.
První tři účinkující byly žákyněmi klavírní přípravky ze třídy paní učitelky Mgr. Jany Laslavíkové, Ph.D.
 
Veronika Jenáčková se uvedla s lidovou písní To je zlaté posvícení a s úpravou Holky modrooké
od A. Sarauera.
Barbora Jandlová přidala další lidovou píseň Jede, jede poštovný panáček a veselou skladbičkou
F. Emonse – Šašek rozproudila příjemnou náladu v publiku.
Aneta Horová pokračovala ve sledu oblíbených lidových písní. S jistotou zahrála Kočka leze dírou
a Když jsem husy pásala.
Následující dvě čísla nám na klavír zahrála děvčata z prvního ročníku, která též navštěvují třídu paní učitelky Jany Laslavíkové.
Zuzana Sovová představila skladbičku A. Gedike – Hra.  Publikum dále překvapila něžnou vlastní tvorbou, kdy zahrála zvukomalebnou skladbičku Víly za oknem.
Elena Šiklová se s jistotou ujala skladeb I. Jurníčkové – Malé písničky a Hry s míčkem.
Adam Blažek (p. uč. Milada Orská) ze 2. ročníku pokračoval klavírní literaturou  (tohoto nadaného žáka můžeme spatřit i umně zvládajícího hru na cimbál). Představil Píseň od J. J. Ryby
a A. Sarauera Kmotra Vávru.
Monika Kutějová (p. uč. Tomáš Němec) z prvního ročníku prostřídala klavírní vystoupení hrou
na kytaru. Od skladatele T. Stachaka zazněly z kytary libé tóny Višňového květu a Motýlího tance.
Emilia Anna Komárková (p. uč. Mgr. Veronika Hrůzová, Ph.D.) z 1. ročníku opět otevřela blok klavírních vystoupení s rozvernou skladbičkou A. Grečaninova – Na koníčku a společně se svojí paní učitelkou zahrály Sarauerovu úpravu písně Holka modrooká.
Paní učitelka Mgr. Jana Laslavíková, Ph.D. připravila s žáky na dnešní koncert dvě čtyřruční skladby.
Marek Němec (2. r.) kraloval v následujících dvou číslech. Žák 2. ročníku zahrál Píseň B. Bartóka
a společně se svým bratrem Davidem (4. r.) předvedli sourozeneckou čtyřruční hru na skladbě Švec
od K. Volkart-Schlagera.
David Němec a Karolína Šiklová (4. r.) pokračovali známou melodií v rytmické skladbě E. Haase Fifth Aunt´s Boogie.
Eliška Vacová (p. uč. Mgr. Veronika Hrůzová, Ph.D.) ze 2. ročníku zazpívala vtipnou píseň
E. Hradeckého o tom, co se stane, když vstanete „levou nohou“ - Den naruby.
Silvie Dvořáková ze 3. ročníku zahrála na sopránovou flétnu se svým panem učitelem Tomášem Němcem dva staré tance. Od M. Praetoria Ballet du Roy a od P. F. Caroubela Bransle de Montirande.
Kristýna Samotná (p. uč. MgA. Marek Paľa), též ze 3. ročníku, se jako jediná zástupkyně hry
na keyboard na tomto koncertě představila s krásnou písni P. Nagyho Kristínka iba spí.
Štěpánka Horáková (p. uč. Mgr. Klára Roztočilová) ze 4. ročníku si připravila náročnou, nicméně posluchačsky velmi vděčnou, skladbu S. Joplina The Entertainer.
Kateřina Langerová (p. uč. Tomáš Němec) ze 6. ročníku diváky potěšila hrou na zobcovou flétnu. Uvedla tradiční argentinskou melodii El mistolero a od neznámého tvůrce A Sorry Poor.
Daniel Georgiev (p. uč. Mgr. Veronika Hrůzová, Ph.D.) okouzlil publikum veselou klasicistní písní
W. A. Mozarta - Výstraha.
Karin Kozáková (p. uč. BcA. Veronika Velemanová) ze 6. ročníku uzavřela čtvrteční podvečer příjemnou melodií a navodila všem modrou a dobrou náladu se skladbou Blue Mood od N. Gillocka.
Děkujeme za hudební spolupráci pánům učitelům Markovi Paľovi a Tomáši Němcovi a za průvodní slovo paní učitelce Veronice Hrůzové.

Fotogalerie: Žákovský večírek - 13. 2. 2014