Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 13. 12. 2010

16.12.2010 10:41

Vánoční žákovský večírek v malém koncertním sálečku naší školy byl dojemný předvánoční atmosférou dokreslenou vánočním stromečkem, keramickými výrobky našich žáků s postavičkami betlémských poutníků, návštěvníků a s drobnými dárečky pro účinkující.

Sál byl obsazený do poslední židličky, kterých se sneslo navíc ještě i pro malé děti, přesto někteří z pozdních příchozích naslouchali koncertu ve stoje.

Jemně interpretovanou koledou „Pásli ovce Valaši“ večírek hudebně otevřela Magdalena Putnová ( PHV housle ).

Václav Pavel Buchtel ( PHV, klavír) s elegancí v bílém obleku vyťukal a zazpíval lid. píseň „Sedí liška pod dubem“ a Tereza Pospíšková ( PHV, klavír ) s jiskrou navázala krátkou skladbičkou „Kočka leze dolů“.

Markéta Sovová ( PHV, klavír ) s klidem, jistotou a s dobrou technikou hry předvedla „Moderato“ C. Gurlitta a Mozartovu „Černou ukolébavku“.

Markéta Kučerová ( PHV, zpěv ) rytmicky přesně a s odvahou tenounkým hláskem zazpívala Svěráků a Uhlířův „Červíčkův popěvek“.

Jakub Cintula ( 1. roč., housle ) zahrál Mozartovo „Allegretto“ jistě a soustředěně, pouze s kratinkým přerušením, které odvážně překlenul, i když za potlesku odcházel se slovy „hrůza“ až ty nejbližší posluchače rozesmál.

Karolína Sovová ( 1. roč., zpěv ) opět tenoučkým hláskem, ale kultivovaně, zazpívala písničku Svěráka a Uhlíře „Prosinec“.

Denisa Vogelová ( 1. roč, klavír ) radostně zahrála skladbičku „Jezdec“ Z. Janžurové.

Judita Trávníčková ( 1. roč., zpěv ) poeticky citlivě zazpívala Svěrákovu a Uhlířovu písničku „Skálo, skálo“.

Michaela Machová ( 1. roč., klavír ) precizně a s výrazem zahrála skladbičku „Vlaštověnka“
Z. Janžurové.

Klára Kolářová ( 1. roč., zpěv ) zazpívala s vtipem Laburdovu „Písničku antivitaminózní“.

Adéla Marková ( 1. roč., housle ) zahrála hezky Mozartův „Tanec“.

Adam Kubíček ( 1. roč., zpěv ) s jiskrou a jemným humorem zazpíval rytmicky náročné „Metro pro krtka“ J .Nohavici.

Klára Burešová ( 2. roč., příčná flétna ) s kvalitním tónem hrála dynamicky a exaktně „Dueto“ F. Devienna společně s p. uč. H. Oráčovou.

Anežka Tesařová ( 1. roč., klavír ) přednesla citlivě pečlivě nastudovanou „Večerní píseň“
J, Thomsona a koledu „Pojďte hoši k nám“.

Anna Rejdová ( 1. roč., cimbál ) zahrála svými paličkami na cimbál velice přesně koledu „Pásli ovce Valaši“.

Jan Blatný ( 2. roč., klavír ) zahrál perfektně koledu „Ejhle, chasa naša“.

Kristýna Koutná ( 2, roč, klavír ) přednesla s krásným výrazem precizně nastudované koledy „Dnes se stalo“, „Byla cesta, byla ušlapaná“.

Koledy „V dáli u jesliček“ a „Vondáši, Matóši“ zahrála trojice houslistek a houslisty Anežka Staňková ( 3. roč., housle ), Ondřej Lengál ( 3. roč., housle ), Miriam Matisová ( 3. roč. housle ).

Dobře nastudovanou „ Sonatinu C dur“ J. K. Vaňhala přednesl Jaroslav Pospíšek ( 3. roč., klavír ).

Citlivě a s výrazem přednesl Marek Dolák ( 3. roč., klavír ) skladbu L. van Beethovena „Tanec č. 2. – Moderato“.

Karolína Sovová ( 3. roč., klavír ) s křehkostí, hezky a citlivě přednesla skladbičku
M. Dlouhého „Ptám se, ptám se , pampeliško“.

Petra Vlčková ( I. roč., kytara ) interpretovala s nadhledem, grácií a velkou muzikálností
skladbu M. Linnemanna „Camilla“.

Adéla Bláhová ( 3. roč., klavír ) hrála „Allegretto“ J. K .Vaňhala s přehledem.

Soňa Falatková ( 7. roč., housle ) zvládla náročnou skladbu „Snění“ R. Schumannna s mimořádným osobitým espritem a výrazem.

Jana Damková ( cimbál, j. h. ) svůj nástroj ovládá s tou pravou citlivostí kumštýřky.
Hrála spolu s Annou Pinknerovou ( kytara, j.h. ) „Miscellaneu“ a „Ukolébavku“ W. A.
Mozarta. Bylo to něžné, senzitivní a dojemné.

Krásný vánoční večírek završil Michal Šturma ( SPD, housle ) s perfektně nastudovanou a citlivě interpretovanou skladbou C. Saint-Saënse „Labuť“.

Fotogalerie: Žákovský večírek 13. 12. 2010

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>