Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 11. dubna 2016

25.04.2016 12:18

Večírek přinesl hudební zážitek ze hry na kytaru, na klavír a na housle. Hudba zněla z oken komorního koncertního sálu parkem před školou pro radost náhodným posluchačům, ale tradičně nejradostněji rodinným příslušníkům a příznivcům v našem malém koncertním sále.

Jakub Houška, 2. roč., klavír (ze třídy p. učitele Marka Paľi), zahrál na úvod svěží Kvapík
L. Němce.

David Franc, 2. roč., kytara (ze třídy p. učitele Tomáše Němce), navázal rytmickým Argentinským tancem T. Stachak.

Patrik Smutný, 1. roč., kytara (ze třídy p. učitele Dalibora Hanuska), přešel na lidovou notu. Zahrál lidovou píseň Travička zelená a koledu Pásli ovce Valaši.

Anhelina Hladyuk, 1. roč., housle, j. h., zahrála lidovou píseň Já jsem z Kutné Hory.

Aneta Horová, 2. roč., klavír (ze třídy pí. Učitelky Marie Burešové), zahrála tři lidové písně – Letěla husička, Já mám v levé noze a čtyřručně se svou paní učitelkou Kdes, holubičko, lítala.

Vojtěch Chovanec, 1. roč., kytara (ze třídy p. učitele D. Hanuska), hrál dvě lidové písně –
To je zlaté posvícení a Poštovský panáček.

Viktor Hejmala, 1. roč., klavír (ze třídy pí. učitelky Veroniky Hrůzové), hrál Village Dance
W. Gillocka.

Ondřej Janík, 3. roč., klavír (ze třídy pí. učitelky M. Burešové), hrál polyfonii Daj ňa, mamičko a spiritual Já čekám dál.

Magdalena Miriam Králová, 4. roč., housle (ze třídy pí. učitelky Jitky Hruškové) hrála Maďarský tanec L. Szervanského s klavírním doprovodem vlastní maminky - Mgr. Márie Králové, PhD.

Ondřej Janík, II. roč., kytara (ze třídy p. učitele D. Hanuska), hrál Rumbu a Španělský motiv
M. Zelenky.

Hudebně spolupracovali: Marie Burešová, Dalibor B. Hanusek a MgA. Veronika Velemanová.

Slovem provázel p. Tomáš Němec.

Fotogalerie: Žákovský večírek 11. dubna 2016