Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 11. 11. 2014

14.11.2014 10:47

Listopadovým podvečerem zazněl další z žákovských koncertů, uváděných v komorním sále naší základní umělecké školy. Příjemnou hudební atmosféru přinesly interpretační výkony našich žáků v nástrojovém obsazení: housle, klavír, kytara a zobcová flétna, vedle kterých zazněl také sólový zpěv.

Barbora Čechová (1. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky Veroniky Velemanové) zahrála na úvod koncertu lidovou Českou píseň a píseň Světlušky P. Skoumala.

Nina Mastná (1. roč., klavír, ze třídy p. uč. Marka Paľi) zahrála moravskou lidovou píseň Dú kravičky, dú.

Lea Němcová (1. roč., zob. flétna, ze třídy p. uč. Petra Zapletala) hrála lidové písně Čížečku, čížečku a Týnom, tánom.

Kristina Bohun (2. roč., housle, ze třídy pí. uč. Kateřiny Matisové) zahrála dvě ukrajinské lidové písně Dněpr širý a Jeřáb.

Emília Anna Komárková (2. roč., klavír, ze třídy pí. uč. Veroniky Hrůzové) přednesla Preludium K. Czerného a lidovou píseň Dobrú noc.

Lucie Frimmelová (3. roč., zob. flétna, ze třídy p. uč. P. Zapletala) hrála tance anonymního skladatele Bourée a Gavotte.

Veronika Jenáčková (2. roč., klavír, ze třídy pí. uč. V. Velemanové) hrála skladbu N. Fabera Kočky a Žert D. Kabalevského.

Markéta Kučerová (4. roč., sólový zpěv, ze třídy pí. uč. V. Hrůzové) zpívala píseň J. Nohavici Zajíci.

Kateřina Lukešová (3. roč., klavír, ze třídy pí. uč. V. Velemanové) hrála Valčík A. Diabelliho a skladbičku P. Skoumala Maxipes Fík.

Jáchym Vašíček (3. roč., housle, ze třídy pí. uč. Kateřiny Matisové) hrál skladbu J. Koreše Malý primáš.

Štěpán Čechovský (4. roč., kytara, ze třídy p. uč. Dalibora Hanuska) zahrál skladbu Š. Raka Hradní tanec.

Vít Havelka (3. roč., housle, ze třídy pí. uč. Jitky Hruškové) přednesl Ukolébavku J. Brahmse.

Veronika Veselá (5. roč., zob. flétna, ze třídy p. uč. P. Zapletala) hrála skladbu z autorské hudební dílny svého učitele P. Zapletala Nálada.

Matyáš Němčanský (3. roč., kytara, ze třídy p. uč. D. Hanuska) přednesl skladby C. Süssera Starý tanec a Argentinské tango.

Gabriela Poláčková (4. roč., klavír, ze třídy pí. uč. V. Velemanové) hrála D. Lovato Let it go.

Libor Skokan (II. roč., sólový zpěv, ze třídy pí. uč. V. Hrůzové) pěvecky přednesl árii No, no si speri G. Carissimiho.

Koncertním podvečerem slovem zasvěceně provázel pan učitel Tomáš Němec.

Hudební spolupráci zajistili učitelé Dalibor Hanusek, Tomáš Němec, MgA. Marek Paľa, MgA. Veronika Velemanová, Petr Zapletal, Mgr. Veronika Hrůzová, Ph.D..

Fotogalerie: Žákovský večírek 11. 11. 2014