Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 10. 6. 2014

12.06.2014 14:19

... vynikal dobrou kvalitou nastudovaných hudebních ukázek. Slunečný letní podvečer předznamenával svou atmosférou horka a krásy přírodního prostředí parku blížící se prázdniny, ale žáci si tento poslední koncert školního roku 2013/ 2014 opravdu užili s poctivým a nadšeným muzicírováním.

Průvodního slova se ujala noblesní a vstřícná paní učitelka Jana Laslavíková.  Mgr. Jana Laslavíková, Ph.D., hudebně také spolupracovala klavírními doprovody.

Jako první ukázku si vyslechli posluchači lidovou píseň „Dú, Valaši, dú“ v podání Martina Sovy  (PHV, klavír, ze třídy pana učitele Marka Paĺi).    

Karolína Sovová (6. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Paĺi) přednesla  Enyinu skladbu „River Flows  In You“.       

Agáta Mastná (3. roč., klavír, ze třídy p. uč. M. Paĺi) hrála skladbičku A. Sarauera „Harmonikář“.                            

Další skladbičku z autorské hudební dílny A. Sarauera „Žert“ zahrála Alžběta Tomášová, 1. roč., klavír.                      

Lea Knoblochová (PHV, housle, ze třídy paní učitelky Kateřiny Matisové) přednesla skladbičku  D. Baslera „Jarní“  a přidala i lidovou píseň „Šla Nanynka do zelí“.

Lidové písně „Ovčáci, čtveráci“ a „To je zlaté posvícení“ zvesela zahrála Aneta Horová (PHV, klavír, ze třídy paní učitelky Jany Laslavíkové.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Další lidové písně „Vyletěla holubička“ a „Běžela ovečka“ přednesla Barbora Jandlová (PHV, klavír, ze třídy pí. uč. J. Laslavíkové).

Kytičku lidových písní doplnila svým klavírním přednesem Veronika Jenáčková (PHV, klavír, ze třídy pí. uč. J. Laslavíkové) písničkami „Liška“ a „Růžička trnová“.                                                                       

V jemném podání houslového přednesu Kristiny Bohun (1. roč., housle, ze třídy pí. uč. K. Matisové) jsme si vyslechli „Píseň“ J. Haydna.

 Václav Pavel Buchtel (2. roč., klavír, ze třídy pí. uč. J. Laslavíkové) hrál „Ve starém slohu I.“- skladbu I. Jurníčkové.

Kristýna Jelínková (2. roč., klavír, ze třídy pí. uč. J. Laslavíkové) vyjádřila hudebně „Žábu“- skladbičku I. Juklové.                                                                                                                                                                                   

 Zuzana Sovová (1. roč., klavír, ze třídy pí. uč. J. Laslavíkové) hrála J. M. Nuytenův „Rain Play“.                                                        

Michaela Holečková (1. roč., klavír, ze třídy pí. uč. J. Laslavíkové) nám přednesla německé písně „Winter ade“,  „Kuck-kuck“ a ještě od One direction skladbu „What Makes You Beautiful“.

 Světoznámý hit skupiny Beatles „Let It Be“ si zahrál David Kočvara (2. roč., keyboard, ze třídy p. uč. M. Paĺi) a přidal ještě hit skupiny Nazaret „Love Hurts“.                                        

Žákovský večírek 10. 6. 2014, poslední žákovský večírek školního roku, zakončila svou hrou na klavír Alena Juránková (1. roč., klavír, ze třídy pí. uč. J. Laslavíkové). Přednesla „Adagio“ J. S. Bacha a jako tečku zahrála N. Faberův  „When the Sun Rises“.

Fotogalerie: Žákovský večírek 10. 6. 2014