Virtuální prohlídka školy

Žákovský koncertní večírek 4. 5. 2017 na Ježkové 9

25.05.2017 07:22

Krásný májový večírek s takřka rodinnou atmosférou inspirovala původně pí. učitelka Kamila Zenklová se svými žáky Edou (klavírista) a Emou (houslistka) Blažkovými a Václavem Pavlem Buchtelem (klavírista). K jejím mladým muzikantům přibral své svěřence p. učitel Martin Pokorný (žáci studující hru na klavír), pí. učitelka Marcela Otčenášková přizvala své žákyně kytaristky a malý koncertní tým doplnily děti ze třídy pí. učitelky Markéty Böhmové. Její žáci navštěvují výuku v budově školského komplexu na Mendlově nám. a studují jednak hru na klavír a jednak sólový zpěv. Milým zážitkem se stala sympatická aktivita kamarádek: Emy Blažkové a Nely Lancůchové. Na naší ZUŠ studuje hru na lesní roh u p. učitele Tomáše Němce.  Obě žákyně se domluvily a téměř samostatně si nacvičily duo houslí a lesního rohu.

Koncertní večírek zahájil anglickou lidovou písní This Old Man Eduard Blažek (1. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky Kamily Zenklové). Eduard zahrál ještě českou lidovou píseň Jede poštovský panáček.

Lucie Leinveberová (1. roč., klavír, ze třídy p. učitele Martina Pokorného) citlivě přednesla skladbičku V dešti a hravý Medvědí tanec autora A. Drabona.

Ema Blažková (2. roč., housle, ze třídy pí. učitelky K. Zenklové) hrála nejprve Švédský valčík anonymního autora a lidovou píseň Dobrú noc. Se spolužačkou Nelou Lancůchovou (2. roč., lesní roh, ze třídy p. učitele Tomáše Němce) zahrály jako
duo skladbu Rigaudon J. F. Rameaua.

Jakub Fráňa (3. roč., klavír, ze třídy p. učitele M. Pokorného) přednesl J. Kriegerův Menuet a F. Burgmüllerovu Arabesku.

Sofie Baltasová (1. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky Markéty Böhmové) dvě skladbičky M. Clementiho a lidovou píseň Komáři se ženili.

Matěj Procházka (1. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky M. Böhmové) přednesl J. Haydnovo Allegro a lidovou píseň Andulko Šafářová.

Stela Konečná (1. roč., klavír, ze třídy p. učitele M. Pokorného) hrála vnímavě skladbičku A. Drabona V dešti a čtyřručně
se svým p. učitelem skladbičku A. Drabona Neslýcháno.

Adéla Blažková (2. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky M. Böhmové) zahrála skladbičku I. Hurníka Strašák.

Zuzana Serbajlová (2. roč., kytara, ze třídy pí. učitelky Marcely Otčenáškové) se představila hrou Mazurky J. Kotíka.

Daniela Písková (3. roč., zpěv, ze třídy pí. učitelky M. Böhmové) překvapuje svým krásným hlasem i přirozeným hudebně pěveckým cítěním. Zpívala píseň B. Martinů Rozmarýn a píseň R. Frimla z operety Rose Marie.

Václav Pavel Buchtel (5. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky K. Zenklové) zahrál na závěr svižně Galop D. Kabalevského.

Hudebně spolupracovali: Markéta Böhmová, Martin Pokorný a Kamila Zenklová

Fotogalerie: Žákovský koncertní večírek 4. 5. 2017 na Ježkové 9