Virtuální prohlídka školy

Žákovský koncert listopad 2021

10.01.2022 10:19

V listopadu 2021 proběhl on-line Žákovský koncert naší Základní umělecké školy. Žáci svá videa natáčeli z domovů za pomoci rodičů nebo v prostorách školy společně se svými učiteli. Zúčastnilo se 15 studentů a někteří měli nacvičené jedno číslo a jiní i dvě. Videa pak následně sestříhala a do konečné podoby připravila paní učitelka MgA. Hana Fendrychová.

První vystoupila Anna Leskovjanová (1. roč., klavír, ped. vedení Martina Nováková) se skladbičkami M. Vozara Hádanka a W. Gillocka Skleněný střevíček.

Stela Bílková (1. roč., klavír, ped. vedení Hana Fendrychová) zahrála od J. Luklové Pejska a poté od J. Suchého a J. Šlitra Sluníčko.

Anna Dvořáková (2. roč. housle, ped. vedení Jana Gotfrýdová) zahrála od J. B. Lullyho Píseň a Dva malé oslíky A. Cotalika za klavírního doprovodu p. uč. Hany Fendrychové.

Aneta Holčapková (2. roč., zobcová flétna, ped. vedení Petr Zapletal) zahrála skladbičky od svého učitele Uspávanku a Švihadlo za klavírního doprovodu p. uč. Hany Fendrychové.

Oliver Gažo (3. roč, kytara, ped. vedení Dalibor Brian Hanusek) zahrál společně se svým učitelem Dumku C. Süssera.

Kateřina Učňová (3. roč., housle, ped. vedení Jana Gotfrýdová) zahrála Píseň od F. J. Haydna za klavírního doprovodu Hany Fendrychové.

Martina Burianová (3. roč., keyboard, ped. vedení Marek Paľa) zahrála Píseň J. Ullmana.

Šimon Zima (3. roč., kytara, ped. vedení Dalibor Brian Hanusek) zahrál společně se svým učitelem Vzpomínky na Španělsko T. Stachaka a Hradní tanec Š. Raka.

František Dufek (3. roč., saxofon, ped. vedení Vítek Procházka) zahrál skladbu Autumn leaves J. Kosmy za klavírního doprovodu svého učitele.

Aneta Řeháková (6. roč. sólový zpěv, ped. vedení Hana Fendrychová) zazpívala za klavírního doprovodu své učitelky italskou skladbu Amor ch´attendi? G. Cacciniho.

Šárka Jurkovičová (6. roč., klavír, ped. vedení Hana Fendrychová) zahrála dvě skladby. Nejprve Comptine d`un autre été: l`apres-midi (Amélie) Y. Tiersena a poté skladbu Snídaně u Tiffanyho (Moon River) H. Manciniho.

Ondřej Růžička (7. roč., kytara, ped. vedení Dalibor Brian Hanusek) zahrál společně se svým učitelem Francouzský tanec Š. Raka. Poté spolu ještě zahráli Tradicionál Scarborough Fair.

Lea Knoblochová (1. II. s., housle, ped. vedení Zdeněk Klimeš) zahrála Rej skřítků E. Jenkinsona za klavírního doprovodu p. uč. Marka Paľi.

Marek Němec (3. II. s., klavír, ped. vedení Marek Paľa) zahrál svoji skladbu Blues in C.

Jako poslední vystoupil Jaroslav Rataj (4. II. s., housle, ped. vedení Zdeněk Klimeš) se skladbou Humoreska A. Dvořáka za klavírního doprovodu p. uč. Marka Paľi.