Virtuální prohlídka školy

Žákovský koncert 6. 12. 2018

16.12.2018 14:38

Mikulášský koncertní večírek otevřely svým radostným zpěvem děti sborečku písničkami Běží kočka za myší, Modrovous a Čertovský mariáš. Ve sborečku zpívají: Heda Černá, Sára Korytarová, Simona Neumanová, Viola Nováková, Tomáš Preisler a Kamila Štarklová. Koncertní premiéru měla malá cimbálová muzika s písní Za Moravú třešně sú. Muzikanti hráli i zpívali a s nimi zpívaly i děti sborečku. Muzikanti malé cimbálové muziky: Alžběta Lužná (cimbál), Samuel Kytner, Jakub Ondrušek a Štěpán Vašíček (housle), Anna Pichrtová (klarinet) a Mojmír Vlach (kontrabas).

Malou cimbálovou muziku vede paní učitelka Milada Orská ve spolupráci s paní učitelkou Kamilou Zenklovou, která vede zároveň dětský sboreček.

Žákovský koncert pokračoval vystoupeními jednotlivců, občas s doprovodem svých učitelů.

Rozália Ella Komárková hrála sólově na kytaru Píseň a Říkadlo M. Zelenky. Rozálka studuje hru na kytaru u pí. učitelky Marcely Otčenáškové.

Lada Černá přednesla dvě skladby A. Drabona – Pirátskou píseň, kterou hrála čtyřručně
se svým p. učitelem Martinem Pokorným,  a sólově skladbičku Hudba v noci.

Natálie Vítková hrála na kytaru skladbičku C. Süssera Červánky a líbeznou melodii Tři oříšky pro Popelku K. Svobody ze stejnojmenné filmové pohádky. Natálie studuje hru na kytaru
u pí. učitelky M. Otčenáškové.

Vojtěch Urbánek hrál na kytaru v souhře se svým p. učitelem Daliborem B. Hanuskem vánoční píseň Rolničky a koledy Jak jsi krásné neviňátko a Štědrej večer.

Daniela Vašínová přednesla na klavír sólově skladbu A. Drabona V dešti a od stejného autora skladbu Neslýcháno v souhře se svým p. učitelem M. Pokorným.

Petr Mašek zahrál na kytaru Hradní tanec Š. Raka se svým p. učitelem D. B. Hanuskem.

Ema Blažková hrála na housle v souhře se svou pí. učitelkou Kamilou Zenklovou Melodickou etudu J. Micky.

Tereza Kocková, klavíristka ze třídy p. učitele M. Pokorného, hrála na klavír Preludium F dur J. S. Bacha.

Šimon Skřepek přednesl na kytaru Dumku C. Süssera v souhře se svým p. učitelem
D. B. Hanuskem.

Tobiáš Macháček hrál na kytaru v souhře se svým p. učitelem D. B. Hanuskem dvě vánoční koledy: My tři králové a Pásli ovce Valaši.

Impresívní skladbu W. L. Gillocha Měsíční hra s hvězdami hrála s krásným přednesem Alžběta Lužná hru na klavír a na cimbál Alžbětka studuje u  pí. učitelky M. Orské.

 

Žákovský koncert empaticky moderovala Kamila Zenklová.

 

Žákovský koncert 6. 12. 2018