Virtuální prohlídka školy

Žákovský koncert 31. 5. 2018

18.06.2018 14:48

Letošní májové koncerty zakončil hezký žákovský koncert opět na Ježkové 9 v našem malém koncertním sále. Nástrojové obsazení: Klavír a kytara, housle a zobcová flétna, kontrabas a sólový zpěv.

Na úvod zahrály na klavír čtyřručně Karla Ježdíková a Barbora Jandlová skladbu M. Shoenmehla Král kotrmelců. Obě žákyně studují hru na klavír ve třídě p. učitele Martina Pokorného.

Na kytaru pečlivě a přesně vybrnkávala lidové písně Ester Nádeníčková (hra na kytaru 1. r., žákyně pí. učitelky Marcely Otčenáškové). Hrála písně Po hanácke sobě dupnem a Pod naším okýnkem.

Na zobcovou flétnu Tereza Blažková (1. r., žákyně pí. učitelky Marie Kralovičové) hrála skladbu C. Gervaise Bransle a písničku P. Skoumala Když jde malý bobr spát.

Vojtěch Urbánek (1. r. hra na kytaru, žák p. učitele Dalibor B. Hanuska) zahrál skladbičky C. Süssera Hopsasa a Travička zelená.

Skladby E. Griega Arietta a M. I. Glinky Tarantela na klavír přednesla Barbora Jandlová (4. r., žákyně p. učitele M. Pokorného).

Oliver Šimoník (3. r. hry na kontrabas, žák p. učitele Radima Kovárníka) zahrál na kontrabas Dva tance J. Hasse: Bourreé a menuet.

Ema Blažková (3. r. hra na housle, ze třídy pí. učitelky Kamily Zenklové) hrála Polonézu O. Riedinga.

Eduard Blažek (2. r., hra na klavír, ze třídy pí. učitelky K. Zenklové) hrál Valčík v dur (anonym).

Na kontrabas hrál také Jaroslav Rataj (3. r. hry na kontrabas, žák p. učitele R. Kovárníka). Přednesl skladbičku A. Coufalíka Luční koník.

Sonátu F dur (I. a II. větu) B. Marcella pro příčnou flétnu přednesla Kateřina Langrová (3. r. II. st. hry na příčnou flétnu, ze třídy pí. učitelky Marie Kralovičové).

Píseň benátského gondoliéra F. Mendelssohna-Bartholdyho hrála na klavír Karla Ježdíková (5. r., žákyně p. učitele M. Pokorného).

Finále žákovského koncertu patřilo dětem z dětského sborečku: Lea Němcová, Vojtěch  Mikulášek, Rozálka E. Komárková, Viola Nováková. Děti zazpívaly a zároveň herecky ztvárnily známý pohádkový příběh Perníková chaloupka v kostýmcích a v malované scéně. To vše pod vedením pí. sbormistryně Kamily Zenklové a za jejího klavírního doprovodu.

Hudebně spolupracovala i moderovala Kamila Zenklová

 

Fotogalerie: Žákovský koncert 31. 5. 2018