Virtuální prohlídka školy

Žákovský koncert 24. 1. 2019

31.01.2019 13:57

Lednový žákovský koncert v naší škole na Ježkové ulici v Brně na Lesné přinesl pestrou paletu žákovských koncertních čísel a lednově sněhová bílá v parku dotvářela výborný kontrast. V našem malém útulném koncertním sále bylo plno. Zvláštností byla vystoupení úplných začátečníků vedle vyzrálých interpretací studentů vyšších ročníků, z nichž nám dokonce dnes zahrály dvě dívky
na rozloučenou – Daniela Marková (příčná flétna) končí studium a bude se věnovat sportovní kariéře a Veronika Míčková (housle) přerušuje studium a nastupuje na gymnázium ve Vídni.

Žákovský večírek uvedl klavírní skladbičkou Jazz Rock M. Bartka v jiskřivé interpretaci Tobiáš Hanus
 (3. roč., pedagogické vedení Milada Orská).

Své první koncertní vystoupení absolvovala hrou na zobcovou flétnu Alena Borastero (1. r., pedagog. vedení  Mariia Mikhailova). S lehkostí hrála pečlivě nacvičené skladbičky: Kroky (N. Krasov)a Etudu číslo 4 (I. Stankevič) s klavírním doprovodem Jitky Jelínkové.

Na dnešním koncertu také poprvé hrál šikovný kytarista z 1. ročníku Oliver Gažo (pedagog. vedení Dalibor B. Hanusek). V souhře se svým p. učitelem hrál skladbičky C. Süssera Pec nám spadla, Pod naším okýnkem a To je zlaté posvícení.

Jako host vystoupila se svou hrou na příčnou flétnu Šárka Jurkovičová (pedagog. vedení Mariia Mikhailova). Hrála P. Proustovo Preludium a Tanec.

1. větu koncertu h moll O. Riedinga hrála na housle Kristýna Šrubařová (3. r., pedagog.  vedení Jitka Hrušková) s klavírním doprovodem Jitky Jelínkové.

Poprvé dnes vystoupila se svou hrou ještě další žákyně 1. ročníku Laura Jandlová (zob. flétna, pedagog. vedení Mariia Mikhailova); zahrála skladbičky Malá polka (D. Kabalevskij) a Etudu číslo 5
 I. Stankeviče s klavírním doprovodem své paní učitelky M. Mikhailove.

Dominik Páč (2. r., hra na kytaru, pedagog. vedení Dalibor B. Hanusek) hrál v doprovodu svého
p. učitelem Dumku C. Süssera a Vzpomínky na Španělsko T. Stachaka.

Dalším hostem koncertu byla Lucie Šišáková (hra na zob. flétnu, pedagog. vedení M. Mikhailova); hrála Allegretto W. A. Mozarta a melodii tradiční ruské písně V poli bříza stála s klavírním doprovodem M. Mikhailove.

Sólový zpěv dnes reprezentovala jediná zpěvačka Lucie Jandlová  (1. roč., pedagog. vedení Hana Fendrychová). Lucie si vybrala sympaticky humorné písničky – známou píseň z filmového kresleného pohádkové seriálu My jsme žáci 3. B (L. Fišer) a písničku Žirafa (F. Nebřenský); zpívala s klavírním doprovodem své paní učitelky H. Fendrychové.

Něžnou melodii písně J. Uhlíře Voda voděnka zahrála na zobcovou flétnu žákyně 2. ročníku Andrea Kotková (pedagog. vedení M. Mikhailova)s klavírním doprovodem J. Jelínkové.

Marie Patermannová (2. r., pedagog. vedení  Lucie Urbancová)  hrála na klavír Velké tajemství
a Jednu malou klavírní pohádku skladatele P. Malého.

Barbora Vrbatová (4. r., hra na housle, pedagog.  vedení  Jitka Hrušková) hrála skladbu S. Nelsona Jumping Jack s klavírním doprovodem Marka Paľi.

Arii G. Ph. Telemanna přednesla na příčnou flétnu Daniela Marková (3. r., pedagog. vedení  
M. Mikhailova) s klavírním doprovodem J. Jelínkové.

Stanislav Buchta (7. r., hra na housle, pedagog. vedení  J. Hrušková) přednesl Largo G. F. Händela
a Jaro A. Vivaldiho/J. Lanninga z cyklu Čtyři roční období s klavírním doprovodem M. Paľi.

David Kosek (4. r., hra na klavír, pedagog. vedení  Lucie Urbancová) hrál skladbu L. Einaudiho
Una Mattina.

Ludmila Staňková  (3. r. II. st., hra na housle, pedagog. vedení J. Hrušková) přednesla Romantické kusy A. Dvořáka  č. 1 Allegro moderato a č. 2 Allegro maestoso  s klavírním doprovodem M. Paľi.

Veronika Míčková (7. r., hra na housle, pedagog. vedení  Zdeněk Klimeš)  přednesla na závěr dnešního žákovského koncertu Ruskou fantazii L. Portnoffa s klavírním doprovodem M. Paľi.

 

Koncert moderovala Mgr. Jitka Hrušková

 

Žákovský koncert 24. 1. 2019