Virtuální prohlídka školy

Žákovský koncert 21. března 2018 na Ježkové 9

11.04.2018 22:19

Jaro jsme uvítali kytičkou hudebních a pěveckých vystoupení v našem malém koncertním sále, který posluchači zaplnili do posledního místa. Sólový zpěv se střídal se hrou na klavír, na kytaru, zazněly housle, keyboard a hrála se i hudebně pěvecká pohádka.

Koncert zahájila zpěvem lidových písní Natálie Vítková (1. r., sólový zpěv, ze třídy pí. učitelky Moniky Filové Vávrové). Zpívala písničky Okolo Hradce a Voda, voděnka.

Rozalia Ella Komárková (PS, ze třídy pí. učitelky Marcely Otčenáškové) citlivě vybrnkávala na kytaru lidovou píseň Běží liška k Táboru.

Eduard Blažek (2. r., hra na klavír, ze třídy pí. učitelky Kamily Zenklové) přednesl rytmicky náročné Hádavé boogie E. Hradeckého.

Hudebně pěveckou pohádku Perníková chaloupka zpíval komorní dětský sbor:  Lea Němcová, Rozalia Ella Komárková, Viola Nováková, Eliška Strážnická a Vojtěch Mikulášek. Dětský sbor je umělecky
a pedagogicky vedený sbormistryní Kamilou Zenklovou. Paní učitelka K. Zenklová dětem také vyrobila poetické malované kulisy z papírového kartónu a vybavila je náznakovými kostýmky a rekvizitami; s dětmi jejich sborový zpěv také jednoduchými a výstižnými pohybově výrazovými prostředky mile naivně herecky rozehrála a dětský zpěv osobně doprovodila svou hrou na klavír.  

Petr Mašek (2. r.)zahrál na kytaru skladbičky C. Süssera Hopsasa a Čínskou píseň v souhře se svým
p. učitelem Daliborem B. Hanuskem.

Jakub Houška (4. r., hra na klavír, ze třídy p. učitele Marka Paľi) hrál skladbu M. Miera Surfboard Boogie.

Ema Blažková (3. r., hra na housle, ze třídy pí. učitelky K. Zenklové) přednesla nejprve sólově lidovou píseň Teče voda, teče a v houslové souhře se svou pí. učitelkou Havlovu skladbu Lev.

Nina Mastná (4. r., hra na klavír, ze třídy p. uč. M. Paľi) zahrála anglickou baladu Scarborough fair.

Simona Urbánková (3. r., sólový zpěv, ze třídy pí. uč. M. Filové Vávrové) zpívala píseň J. Uhlíře Rovnátka a lidovou píseň Týnom, tánom.

Václav Pavel Buchtel (6. r., hra na klavír, ze třídy pí. uč. K. Zenklové) přednesl L. v. Beethovenovu skladbu Pro Elišku.

Monika Orsechová (6. r., hra na keyboard, ze třídy p. uč. M.Paľi) hrála J. Ullmanovo Rege.

Marie Natalija Dalhaus (1. r., sólový zpěv, ze třídy pí. uč. M. Filové Vávrové) zpívala píseň
z repertoáru L. Vondráčkové Zombie a píseň z pohádky Čertova nevěsta Ve dvou.

Vojtěch Kalina (7. r., vyučující p. uč. Leoš Kuba) hrál na keyboard směs melodií z repertoáru skupiny Beatles Beatles Rock.

Agáta Mastná (7. r., hra na klavír, ze třídy p. uč. M. Paľi) přednesla skladbu L. Einaudi Nefeli.

Hudebně spolupracoval hrou na klavír při sólových písních Marek Paľa.

Koncert moderovala Kamila Zenklová.