Virtuální prohlídka školy

Žákovský koncert 17. února 2015

02.03.2015 15:20

Již druhý žákovský koncert v měsíci únoru přinesl velké radosti malých muzikantů.
Na koncertě naši nejmenší žáci debutovali - Mikuláš Lužný na housle, Lucie Matulová na klavír, Marian Maleček na kytaru -  a  mnozí žáci hráli nový repertoár poprvé před publikem.  Vyslechli jsme také pěknou souhru houslí s klavírem v podání Kristýny Bohun (housle) a Kláry Boudové (klavír)
 či pěvecké duo (Viktorie Staňková a Judita Trávníčková). Perličkou podvečerního koncertu byl fakt,
že mutační období našeho skvělého mladého zpěváka a muzikanta, Daniela Georgieva, si vybralo
své, takže Daniel se musel vzdát jak dnešního vystoupení na Žákovském koncertu, tak i účasti
na pěvecké soutěži, která probíhá v následujících dnech tohoto únorového týdne.

Večírek sympaticky a bezprostředně moderoval p. uč. Dalibor Hanusek, který zároveň hudebně spolupracoval hrou na kytaru se svými žáky, kytaristy.

Velmi sympatické bylo též publikum složené z rodičů a přátel školy.  Živou odezvou na výkony mladých interpretů vytvořilo publikum báječnou atmosféru koncertu.

Samotný koncert zahájil mladý houslista Mikuláš Lužný (PHV, housle, ze třídy pí. uč. Kateřiny Matisové), který na tomto koncertním večírku debutoval, jak uvádíme výše, intonačně krásně čistou hrou lidových písní Žába leze do bezu a Kočka leze dírou.

Lucie Matulová (PHV, klavír, ze třídy pí. uč. Veroniky Hrůzové), další debutantka, nám přednesla
na klavír lidovou píseň Černé oči a Večerní píseň J. Thompsona.

Štěpán Vašíček (1. roč., housle, ze třídy Kateřiny Matisové) zahrál lidové písně Kocour v botách
a Pod naším okýnkem.

Marian Maleček (1. roč., kytara, ze třídy p. uč. Dalibora Hanuska) debutoval ve hře na kytaru skladbičkami C. Süssera Štěstí, zdraví, pokoj svatý a To je zlaté posvícení.

Lea Knoblochová (1. roč., housle, ze třídy Kateřiny Matisové) zahrála  znění známých filmových melodií  Tři oříšky pro Popelku K. Svobody a Princeznu ze mlejna M. Krkošky.

Kateřina Lukešová (3. roč., klavír, ze třídy Veroniky Velemanové) hrála něžnou skladbičku
A. Michajlova Já Ti prstýnek dám a Romanci I. Jurníčkové.

Kristýna Bohun (2. roč., housle, ze třídy K. Matisové) a Klára Boudová (2. roč., klavír, ze třídy
Veroniky Velemanové) se představily jako výborně sehrané duo houslí s klavírem. Hrály Pochod
P. Malého.

Natálie Nimrichterová (3. roč., kytara, ze třídy Dalibora Hanuska) zahrála spolu s panem učitelem skladbičky C. Süssera Dráček a dvě koledy.

Jáchym Vašíček (3. roč., housle, zetřídy Kateřiny Matisové) přednesl Baladu Ch. Dancla.                         

Markéta Kučerová (4. roč., zpěv, ze třídy pí. uč. Veroniky Hrůzové) zpívala písničku Zajíc ve dvojím provedení, od  autorů E. Hradeckého a  Petra Ebena.

Ondřej Lengál (7. roč., housle, ze třídy Kateřiny Matisové) přednesl skladbu A. Rubinsteina Melodie.

Viktorie Sloučková (2. roč., klavír, ze třídy Veroniky Velemanové) zahrála známý song J. Škorpíka Buchet je spousta.

Na závěr výborně zazpívalo dívčí duo. Byla to Viktorie Staňková a Judita Trávníčková (obě 5. roč., zpěv, ze třídy Veroniky Hrůzové). Dívky zpívaly lidovou dvojhlasou píseň Třeboňský hodiny v úpravě
Z. Reichla.

Při koncertu hudebně spolupracovali Veronika Hrůzová (klavírní doprovody zpěvaček), Veronika Velemanová (klavírní spolupráce s interprety houslí) a Dalibor Hanusek (na kytaru se svými žáky).

Fotogalerie: Žákovský koncert 17. února 2015