Virtuální prohlídka školy

Žákovský koncert 12. 6. 2019

01.07.2019 14:13

Na žákovském večírku zazněla hudba z repertoáru klavírního a houslového. Horké červnové odpoledne nepolevilo ani v podvečerním čase, kdy koncert probíhal, a tak doceňujeme svěží muzikantské nasazení interpretů, jejich pedagogů i obětavě a radostně naslouchajícího publika.

Daniela Vašínová (1. r., hra na klavír, pedagog. vedení p. učitel Martin Pokorný) hrála skladbu
D. Hirschberga  Rybář a Pochod D. Šostakoviče.

Nikol Koudelková (2. r., hra na keyboard i klavír, pedagog. vedení  p. učitel Marek Paľa) hrála
na klavír skladbu Pink-up Girl (Nadanmusic).

Nela Horňáčková (3. r., hra na klavír, pedagog. vedení p. učitel Marek Paľa) hrála Halleluja
E. Hradeckého.

Kristýna Šrubařová (3. r., hra na housle, pedagog. vedení p. učitelka Jitka Hrušková) vybrnkávala
na housle Pizzicato polku (K. Pečke).

Adéla Blažková (4. r., hra na klavír, pedagog. vedení p. učitel M. Paľa) hrála Boogie E. Hradeckého.

Barbora Vrbatová (4. r., hra na housle, pedagog. vedení p. učitelka J. Hrušková) přednesla  Koncert
G dur 1. větu F. Seitze.

Jakub Houška (5. r., hra na klavír, pedagog. vedení p. učitel M. Paľa) hrál skladbu On The Roud (Vincinguera).

Katrin a Andrea Pěnčíkovi (6. r., hra na housle, pedagog. vedení p. učitelka J. Hrušková) hrály
Dvě dueta J. Křtitele Vaňhala.

Lucie Leinveberová (3. r., hra na klavír, pedagog. vedení p. učitel Martin Pokorný) přednesla Ukolébavku I. Jurníčkové.

Klavírní spolupráce Marek Paľa.

Fotodokumentace a audionahrávka je uložena mezi materiály v archívu ZUŠ.