Virtuální prohlídka školy

Žákovský absolventský koncert 25. 4. 2019

07.05.2019 09:17

Žákovský koncert s absolventskými výkony se konal v malém koncertním sále školy na Ježkové 9 v Brně 25. 4. 2019. Představili se na něm 3 absolventi hudebního oboru ZUŠ: Filip Svoboda, Marek Němec a Libor Vyklický. Koncert obohatili také interpretační výkony dalších žákyň a žáků hudebního oboru ZUŠ.

Na úvod přednesla Barbora Jandlová (5. r., hra na klavír, pedagog. vedení p. učitel Martin Pokorný) Valčík a moll F. Chopina.

Absolvent Filip Svoboda (7. r., hra na klavír, pedagog. vedení pí. učitelka Lucie Urbancová)  přednesl jako svůj absolventský výkon skladbu L. Eunaudiho Primavera.

Absolvent Libor Vyklický (7. r., hra na kytaru, pedagog. vedení p. učitel Dalibor B. Hanusek) hrál v souhře dvou kytar se svým p. učitelem D. B. Hanuskem skladby: Š. Rak Hradní tanec, C. Süsser Tango, C. Süsser Dumka.

Absolvent Marek Němec (7. r., hra na klavír, pedagog. vedení pí. učitelka L. Urbancová) přednesl skaldbu L. Eunaudiho Una Matina.

Čtyřruční hru na klavír Sněhové slavnosti P. Malého zahrály Barbora Jandlová (5. r.) a Karla Ježdíková (6. r.), pedagog. vedení p. učitel M. Pokorný.

Slavnou skladbu G. Gerschwina Summertime zahrála výborně a stylově správně Karolína Šiklová (2.II.s.), pedagog. vedení p. učitel M. Pokorný.

Skladbu M. P. Musorgského Slza přednesl na kontrabas Lukáš Janoška (2.II.s., pedagog. vedení
p. učitel Radim Kovárník). Na klavír doprovázel Martin Pokorný.

Finále koncertu patřil sestrám Karolíně Šiklové (2.II.s.) a Eleně Šiklové (6. r.), které zahrály čtyřručně skladbu P. Malého Motýli. Pedagog. vedení p. učitel M. Pokorný.

Na závěr koncertu obdrželi absolventi hudebního oboru absolventský list s gratulací svých pedagogů.

 

Žákovský absolventský koncert 25. 4. 2019