Virtuální prohlídka školy

Workshop s neslyšícími

15.04.2019 15:04

Dne 8. 4. 2019 proběhly na naší škole dva workshopy na téma neslyšících, které připravily pracovnice společnosti Tichý svět. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací  o životě osob se sluchovým postižením a jejich komunikaci. V praktické části workshopu si vyzkoušeli například odezírání z úst, komunikaci prostřednictvím prstové abecedy nebo základy znakové řeči. Akce se u žáků setkala s pozitivním ohlasem, rozšířila jejich komunikační dovednosti a přiblížila mnohdy těžký svět handicapovaných spoluobčanů.

 

Workshop s neslyšícími