Virtuální prohlídka školy

Workshop Brontosaurus

08.04.2019 15:01

Ve čtvrtek 4. října 2018 jsme se třídou Kvinta AN absolvovali vzdělávací program na téma ,,Stromy“. Během dvouhodinového programu jsme si povídali především o tom, jakým jsou pro nás přínosem.

Náš program začal půlhodinovým filmem s názvem ,,Muž, který sázel stromy“. Příběh se odehrával v pustině, kde toho moc nerostlo, ovšem žil tam pastýř, který každý den sázel žaludy do země. Psal se rok 1913 a muž tak činil již tři roky, během nichž zasázel přes 100 000 žaludů. Z tohoto počtu se však uchytí jen pouhých 20 000 doubků a vyroste jen 10 000 dubů do dospělé velikosti. Po čase začal pastýř sázet nejen duby, ale i buky nebo břízy, aby nebyl budoucí les náchylný k nemocem.

Po deseti letech je vzrostlý les 11 km dlouhý a v nejširším místě 3 km široký. To ho však nezastavilo a sázel stále dál. V roce 1935 se na tento ,,zázračně“ narostlý les přijela podívat vládní delegace, aby zde vyhlásila zákaz pálení lesů. Nemohli tušit, že to tentokrát nezařídila sama příroda, ale že les vznikl jen díky lidské práci a neskutečné vytrvalosti. Tento pastýř sázel stromy až do svých 85 let.

Jakmile jsme krátký film zhlédli, začali jsme diskutovat, jak na nás příběh onoho muže zapůsobil. V poslední půlhodině našeho programu jsme si zahráli hru. Rozdělili jsme se do tří skupin po šesti a paní, která nás tímto programem prováděla, nám rozdělila role jako starosta, aktivista, běžec, občan a investor a měli jsme za úkol se formou diskuze v jednotlivých skupinkách rozhodnout o výstavbě nového nákupního centra na místě současného parku v naší vymyšlené vesnici.

Čas rychle utíkal, takže jsme si udělali krátkou zpětnou vazbu a náš program byl u konce. Myslím, že si každý z tohoto programu něco odnesl.

                              

                                                                                                                                                                               Žáci Kvinty AN

Workshop Brontosaurus