Virtuální prohlídka školy

Výukový program Velikonoce

09.04.2019 12:19

Dne 8. 4. 2019 nás ve výuce navštívila paní Velanová, která nám přišla představit téma Velikonoce. Samozřejmě tento „výraz“ žáci pátých ročníků znají, ale tentokrát se jednalo o představení z hlediska čistě náboženského. Pomocí prezentace nám ukázala cestu Ježíše Krista. Představila nám symboliku spjatou s každým dnem týdne před Velikonoci. Začali jsme tedy od Květné neděle, pokračovali přes Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a naše společné putování skončilo Nedělí zmrtvýchvstání.

Ve druhé části se zapojili žáci sami. Pomocí pracovního materiálu zdárně splnili požadované aktivity a následně vyplnili pracovní list. Nakonec měli možnost o tématu diskutovat. Zhodnotili, co se dozvěděli, co už věděli a co jim toto vědění může přinést.

Tímto vhodně zvoleným tématem jsme se s žáky naladili na Velikonoce, které nám už „klepou na dveře“.

 

Výukový program Velikonoce