Virtuální prohlídka školy

Výuka v přírodě

10.05.2019 08:03

Dne 12. 4. 2019 se žákyně třetích ročníků zúčastnily akce, kterou pro nás připravily paní učitelky Hanzlová a Dostálová. Sraz jsme měly na Mendlově náměstí a poté jsme se přesunuly trolejbusem k asi půl hodiny vzdálené Oboře Holedná v Kohoutovicích.

Hned za bránou jsme se mohly kochat lesem, který nám poskytl pohled na poměrně krotkého srnce, stojícího opodál. Okamžitě jsme se začaly těšit, co všechno nám dopoledne ještě přinese. A tak jsme dostaly od paní učitelek první úkol – fotit. Měly jsme fotit písmena, která v přírodě objevíme. Díky tomu jsme se mohly více dívat okolo sebe a všímat si tak krás, které nám les poskytoval.

Ušly jsme již kus cesty, kterou si spolužačky krátily hrou „Zem je láva“, až jsme se smíchem došly na plácek, kde se odehrával zbytek zábavy. Paní učitelky si pro nás připravily spoustu her, ale nejvíc mě zaujala stanoviště, po kterých jsme ve skupinkách chodily a plnily zadané úkoly. Například jsme vytvářely umění z kamení, takzvaný Land art nebo jsme na kameny kreslily ornamenty tuší. Potom jsme si vytvořily kapelu, kde jsme použily nástroje, co nám poskytla sama příroda.

Celé dopoledne se mi moc líbilo, smály jsme se, až nás břicha bolela, jenom škoda, že nám úplně nepřálo počasí. Doufám, že nám paní učitelky nachystají znovu takový zábavný program a vezmou nás do přírody.

 

Žákyně třídy 3. AP

 

Výuka v přírodě