Virtuální prohlídka školy

Výuka on-line v naší bilingvní 2. A / Teaching on-line in our bilingual 2. A

01.12.2020 11:09

Každý den jsme se v pravidelné časy dopoledne připojovali na několik vyučovacích hodin, kde nechyběl ani náš rodilý mluvčí. Společně jsme pracovali přes program MS Teams. Naučili jsme se hlásit pomocí symbolu žlutá ruka, abychom se navzájem nerušili, když jsme chtěli něco říct. Paní učitelka i pan učitel nám promítali všechny učebnice a materiály a společně s námi vše vyplňovali. Učili jsme se i pomocí zábavných prezentací a videí. Nechyběly ani chvilky cvičení a protažení.  Na opakování jsme pracovali s on-line testy, které nás bavily. Také jsme měli za úkol posílat naši práci do Teams na kontrolu. Pracovali jsme ale i s aplikací zzish.com, kde jsme si zábavnou formou a zároveň soutěží se spolužáky zopakovali učivo. Bezva výjimečné dny byly, kdy se naše paní učitelka proměnila ve starou babičku, které jsme pomáhali, jak se s Teams učit a Halloween, který jsme všichni oslavili v maskách. Bylo to moc fajn, ale i tak jsme se těšili do školy na naše spolužáky a  kamarády.

Every day, at regular times in the morning, we joined for several lessons, where our native speaker was also present. We worked together through the  MS Teams program. We learned to report using the yellow hand symbol so as not to disturb each other when we wanted to say something. The teachers presented all the textbooks and materials and we filled in everything together. We also learned through entertaining presentations and videos. There were also moments of exercise and stretching. On repetition, we worked with online tests, which we enjoyed. We also had the task of sending our work through Teams for inspection. We also worked with the zzish.com app, where we revised the curriculum in a fun way and at the same time competed with our classmates. There were some very special days when our teacher turned into an old grandmother, who we helped to learn with Teams and also Halloween, which we all celebrated with costumes. It was very nice, but we were still looking forward to school and to see our friends in person.

Fotogalerie: Výuka on-line v naší bilingvní 2. A / Teaching on-line in our bilingual 2. A