Virtuální prohlídka školy

Výtvarné (po)choutky

27.08.2011 09:44

Výstava výtvarného oboru ve sklepení Artissimo v Domě U tří knížat Jánská ul. č. 12

30. 5. – 2. 6. 2011

„Výtvarné (po)choutky“ byl název výtvarné výstavy naší ZUŠ, kde byla prezentována výtvarná díla dětí, žáků a studentů ze skupin výtvarného oboru na Mendlově nám. ¾ a na Lesné na ul. Ježkova 9. Výstava byla zahájena vernisáží 30. 5. 2011 a výstavní areál sklepení byl otevřen ještě další tři dny odpoledne od 15.00 – 20.00 hod. (Dovolujeme si doporučit k nahlédnutí do přiložené fotogalerie). Vernisáž výstavy „Výtvarné (po)choutky“ zahájil Mgr.

J. Brych a slova se dále ujaly p. uč. výtvarného oboru. Hudebně vernisáž osvěžili žáci i učitelé naší ZUŠ. Vystoupili zde kytaristé Filip Daněk (6. roč., kytara) i se svým panem učitelem P. Klimem, David Vogel (6.roč., klavír, žák M. Pal´i) se skladbou „We Are the Champions“ od skupiny Queen, flétnový soubor p. uč. T. Němce Jiřina Kubešová (I. roč., zob. flétna), Kristýna Davídková (5. roč., zob. flétna), Kateřina Matějíková ( I. roč., zob. flétna) a trubači stejného pana učitele Vojtěch Kostrhoun (3. roč., trubka) a Samir Sakour (2. roč., trubka) a svým zpěvem rozveselila návštěvníky Pavla Ryšavá (4. roč., ped.  Š. Brychová). Písení J. Uhlíře a Z. Svěráka „Když se zamiluje kůn“ např. inspirovala ke společnému zpěvu děti, rodiče i další návštěvníky výstavy, až jsme měli pocit, že se rozezpívají i keramické koně vystavené poblíž zpěvačky.

Mimořádně atraktivní a zajímavě členěné prostory sklepení Artissimo v Domě U tří knížat na Jánské ul. č. 12 svou atmosférou výborně podpořilo výstavu prací žáků naší ZUŠ. Studie, grafiky, malby, výtvarné příběhy i umělecká keramika byly instalovány po celém areálu sklepení a jednotlivé třídy a skupiny měly svá vybraná místa, kde byla prezentována jejich dílka.

Největší rozsah prací žáků a studentů měla pod svým pedagogicko – uměleckým vedením Mgr. Miroslava Filová, z jejíž tvůrčí dílny vyšlo letos 6 absolventek s velmi zajímavými výtvarnými artefakty.

Mgr. Filová vyučovala skupiny mladších i starších žákyň a žáků na Lesné výtvarnou výchovu (témata: slavnostní stůl na hradě, zrcadlo v jezírku, zimní radovánky, poznáváme zvířátka, stáj pro koně (land art), stopy koní, Trojský kůň, človíček, talíř s polévkou, dobroty, portrét, ohňostroj, anděl, vichřice, Betlém,věž, kůň, hříva, klíčení;  houby, mikrosvět, čarodějnice, mešity, znaky, kniha kouzel, pták Noh, linorit anděl jako pf přání, slavnost, jídlo, perleťové království, atd.) a také keramiku(témata: hostina na hradě, čaroděj, Hromburác, Betlém, pirátské lodě a svět pirátů, portréty, mapa, pokladnice, atd.) Na Mendlově nám. vyučovala zaměření na keramiku spojenou s výtvarnou plošnou tvorbou děti studující Anglickou základní školu (témata: čaroděj, perleťové království, žížala, vichřice, ryba, slavnost, piráti, truhla, mapa, atd.) a skupinu studentek gymnázia (témata v keramice: plavci, cirkus, figura, portrét, stroje, atd.; ve výtvarné výchově: pocity, ubývání, a  absolventské práce, atd.) 

Mgr. Filová vyniká při vedení svých žáků a studentů výrazně zaměřenou studií na témata, která umí rozvíjet správně zvolenými kombinovanými technikami výtvarného projevu. Pořádá i vlastní výstavy své tvorby.

Absolventky VO pod vedením Mgr. Filové projevily výrazně rozvinuté výtvarné cítění a fantazii a některé i opravdu originálně osobitý výtvarný názor a projev. Duong Anh Hong, Hajnová Lucie, Havelková Kateřina, Hofmann Petra, Ševčíková Nela a Veselková Lena. K absolventkám se ještě přidala svou závěrečnou prací Kristýna Baturko.

Dívky byly obdarovány absolventským listem a výtvarnou publikací z tvorby vynikajícího českého výtvarníka Adolfa Borna a květinou. Hudební podkres k jejich nástupu „We are the Champions“ je značně rozveselil a tak jim nyní již lze jen přát, aby své umění mohly rozvíjet i nadále ve svém životě.

Na výstavě byla prezentována také díla žáků studujících na Mendlově nám. Anglickou základní školu ze skupiny Mgr. Jitky Petřekové (témata: mořské vlny, lastury a kameny, podzimní paleta, les, labyrint, autoportrét, anděl strážný, zimní paleta, zátiší, baobab, vrabčí hnízdo, Aladinova lampa, nadpřirozená květina, sázím záhon, zahrada mých snů, slunce) a ze skupiny Bc. Pavly Benešové (témata jako zdobné vlny, mořské koráby, miska, talíř, anděl strážný, šnek a ulita a také grafický labyrint  nebo autoportrét jako reliéf, lidské tělo, otisky, ornamenty, miska, váza, pravěk, kresba a rytý reliéf – zoomorfní motivy, pravěká nádoba, rituální složky, rituální masky, pravěký šperk, nádoba s víčkem, atd.).

Výtvarné skupiny, ve kterých studují žáci ZUŠ, jsou otevřeny i zájemcům z řad veřejnosti a nejsou limitovány požadavkem navštěvovat Anglickou základní školu.

Výstava měla živý ohlas a byla pěkně navštívená. Děkujeme zde ještě našim absolventkám za jejich obětavou pomoc při hlídání celé výstavy, kdy se průběžně a nezištně střídaly a zabezpečily tak její otevření v daném časovém rozsahu. Absolventky a další studentky VO pomáhaly instalovat na místě celou výstavu a po jejím ukončení vše opět připravit k odvozu. Děkujeme!

Fotogalerie: Výtvarné (po)choutky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>