Virtuální prohlídka školy

Výtvarná exkurze v Praze

28.05.2012 06:56

Dne 14. března 2012 se uskutečnila exkurze studentů 1. ročníku střední pedagogické školy do Prahy. Hlavním cílem byla výstava holandského malířství 17. století ve Šternberském paláci. Ještě před návštěvou výstavy měli studenti možnost zhlédnout ceremoniál střídání stráží na nádvoří Pražského hradu. Na výstavě bylo mnoho zajímavých obrazů, především zaujala díla Rembrandta. Po prohlídce výstavy následovala krátká procházka historickým centrem Prahy se zastavením u několika vybraných památek. Posledním bodem programu bylo individuální volno, které mohli studenti využít k návštěvě dalších zajímavých míst dle své volby. Věříme, že exkurze byla zajímavá a stala se zpestřením výuky na naší škole.

Richard Tribula, vyučující výtvarné výchovy

Fotogalerie: Výtvarná exkurze v Praze