Virtuální prohlídka školy

Výtěžek sbírky Světluška 2020

20.10.2020 09:17

I v letošním roce se naše škola zapojila do tradiční sbírky Světluška, i když kvůli různým epidemiologickým opatřením jen v omezeném režimu. Níže nabízíme úryvek ze zprávy Nadačního fondu Českého rozhlasu.

"...rádi bychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za pomoc při organizaci 18. ročníku celonárodních Sbírkových dnů Světlušky, které byly od samého začátku ovlivněné epidemiologickou situací a s ní spojenými opatřeními. Každému, kdo letos na podporu Světlušky a zrakově postižených vyrazil do ulic se sbírkovými předměty, patří naše velké poděkování a respekt. Uvědomujeme si, že rozhodování, zda se i letos zapojit, pro Vás nebylo vůbec jednoduché. Děkujeme všem Vašim dobrovolníkům, bez jejichž ochoty a nasazení by Nadační fond Českého rozhlasu a Světluška nemohli pomáhat tolika nevidomým a slabozrakým.

(...)

Veškeré informace o Nadačním fondu Českého rozhlasu a projektu Světluška včetně přehledů, kde peníze konkrétně přesně pomáhají, naleznete na našich internetových stránkách www.svetluska.net [1] a na Facebooku @NFSvetluska."

 

Naši studenti sice letos z bezpečnostních důvodů nevyrazili do ulic města, ale pouze po školní budově, i tak se jim ale podařilo nasbírat pěknou částku.

Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli a především našim dobrovolníkům!

 

Fotogalerie: Výtěžek sbírky Světluška 2020