Virtuální prohlídka školy

Vysvědčení - Report 1.A

01.02.2023 14:31

Hurá, vysvědčení!! Ta očekáváná chvíle konečně nastala. Žáci 1.A se dočkali svého prvního vysvědčení. Na začátku hodiny jsme si vysvětlili pojem vysvědčení a poté jsme zkontrolovali všechny své předměty a spočítali známky. To bylo nadšení a radosti, když všichni zjistili, že mají samé jedničky. K tomuto úspěchu jsme také dostali první knihu s věnováním třídní a anglické učitelky. V naší třídě máme pravidla, která se snažíme respektovat a za naši snahu a aktivitu býváme odměněni skokem nahoru na motivačním žebříku. V tomto pololetí se nám velmi dařilo, za to dostala většina třídy za odměnu pochvalný list. 

 

Yay, report card!! The awaited moment has finally arrived. 1.A students received their first report card. At the beginning of class we explained the concept of a report card and then reviewed all our subjects and calculated the marks. It was excitement and joy when everyone found out that they had all one's. We also received the first book with the dedication of the class with class and English teacher signature. In our class, we also have rules that we try to respect, and we are rewarded for our effort and activity by jumping up the motivational ladder. We did very well this semester and most of the class received a letter of commendation as a reward.

 

Fotogalerie: Vysvědčení - Report 1.A