Virtuální prohlídka školy

Vystoupení v domově pro seniory

19.12.2019 14:36

V pátek dne 13. 12. 2019 vystoupily žákyně pěveckého sboru naší školy s vánočním programem v Domově pro seniory v Novém Lískovci v Brně. V první části zazpívaly pásmo vánočních písní za doprovodu houslí, kytary a fléten. Ve druhé části jsme si společně se seniory zazpívali nejznámější české koledy a připomněli historii některých vánočních tradic. Během našeho společného setkání zavládla příjemná atmosféra, která nás všechny již vánočně naladila a za to bych chtěla všem účinkujícím moc poděkovat.

Fotogalerie: Vystoupení v domově pro seniory