Virtuální prohlídka školy

Výrobky průmyslové revoluce - V. C

24.10.2019 15:04

V rámci výuky výtvarné výchovy jsme spojili učivo s vlastivědou, a aby
opravdu platilo pravidlo „škola hrou“, vrhli jsme se s chutí do práce.

Jelikož jsme začali s dětmi v pátém ročníku probírat téma „Průmyslová
revoluce v Čechách“, děti dostaly zadání, aby připravily výrobek z této
doby dle svých vlastních představ. Mohly použít vše, co jim bylo
dostupné. Na svoji práci měly 3 hodiny. Za tu dobu musely zvládnout návrh,
realizaci a poté popsat postup a funkci výrobku před třídou. Nakonec
jsme společně díla vystavili v naší pomyslné galerii na chodbě. Děti
práce moc bavila.

Fotogalerie: Výrobky průmyslové revoluce - V. C