Virtuální prohlídka školy

Výprava za ECO Games do Karviné

12.05.2019 20:37

V pátek 26. dubna proběhl na ZŠ Borovského v Karviné druhý ročník soutěže v anglickém jazyce pro žáky prvního stupně.  Brněnská výprava vyrazila k polským hranicím již ve čtvrtek hned po vyučování. Po příjezdu se nás ujali příjemní průvodci a procházkou nám představili večerní město.  Poté jsme se přesunuli do školy, kde jsme také nocovali. A jak probíhala samotná soutěž?

Celkem se zúčastnilo 23 týmů z dvanácti základních škol. Žáci v trojčlenných týmech absolvovali deset stanovišť, na kterých plnili různorodé úkoly – pantomimu, hláskování, doplňování slov do písničky, kvízy, recyklace, sportovali, vyptávali se cizince na otázky,… Všechny týmy podaly skvělý výkon, ale našim NUGGETS a BRŃÁKŮM se podařilo vybojovat 1. a 4. místo.

Výsledky jsou dostupné na: https://www.borovskeho.cz/archiv/7983

Těšíme se na další ročník!

 

Výprava za ECO Games do Karviné