Virtuální prohlídka školy

Výlet do planetária - A trip to the planetarium

27.09.2022 08:45

Na konci měsíce září se třídy 1.A a 1.B vydaly na první společný výlet do planetária. V první části exkurze jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o Vesmíru. V druhé části jsme shlédli příběh živočichů žijících v oceánu. Po návratu do školy jsme si dali výborný oběd, a nakonec jsme zhodnotili vydařený den. 

 

On the 26th September, classes 1.A and 1.B went on their first joint trip to the planetarium. In the first part of the excursion, we learned a lot of interesting things about the Universe. In the second part, we saw the story of animals living in the ocean. After returning to school, we had a delicious lunch, and finally we discussed our successful day.

 

Fotogalerie: Výlet do planetária - A trip to the planetarium