Virtuální prohlídka školy

Vítání občánků

07.01.2020 17:35

 V sobotu 4. 1. 2020 se uskutečnilo v obřadní síni ÚMČ Brno-sever na náměstí SNP 33 vítání občánků. Po proslovu pana starosty Mgr. Martina Malečka vystoupily žákyně pěveckého oddělení. První zazpívala Romi Procházková (PS) písničky Mach a Šebestová; Tam, kde v noci jasně svítí světlušky a Přátelé, chvátám. Poté zazněla Verunčina píseň lásky z pohádky Jak si zasloužit princeznu v podání Anety Řehákové (4/I). Nakonec zazpívaly společný duet Srdce nehasnou Michaela Večeřová (2/II) a Aneta Řeháková (4/I). Během druhého slavnostního obřadu zazněly stejné písničky od Romi Procházkové. Poté sólově zazpívala Michaela Večeřová A pohádky je konec z pohádky Nesmrtelná teta. A na závěr zazněl opět duet Srdce nehasnou.

Žákyně pěveckého oddělení doprovodila na keyboard paní učitelka Hana Fendrychová.

Fotogalerie: Vítání občánků