Virtuální prohlídka školy

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

11.05.2017 09:00

Dne 18.4.2017 navštívila třída 1. AP SPgŠ Divadlo Radost. Žákyně se nejprve seznámily s budovou tohoto divadla a jeho chodem, což je v rámci jejich specializace důležité. Druhým vzdělávacím cílem bylo samotné představení Veselé paničky windsorské od anglického dramatika Williama Shakespeara, které prohloubilo jejich znalost probírané látky v hodinách českého jazyka, později i dramatické výchovy. Žákyně tak měly možnost vidět, že i nelehká Shakespearova díla lze upravit pro mladší diváky, i za pomoci například loutek či zpěvných pasáží. Představení mělo velký úspěch.

Mgr. Tereza Dostálová, vyučující CJL

Fotogalerie: VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ