Virtuální prohlídka školy

Vernisáž "Písmo"

26.09.2019 14:23

Na SPgŠ se uskutečnil první ročník výstavy výtvarných prací studentů SPgŠ na téma "PÍSMO".

Dne 9. 5. 2019 ve 13.20 hod. proběhla vernisáž této výstavy v budově SPgŠ na Pionýrské 23 v Brně.

Na vernisáž byl připraven bohatý program, který se skládal z hudebních a dramatických vystoupení 1.- 3. ročníků. Studentky 1.ročníku si připravily pěvecké vystoupení "Kánon Tomba" a studentky z vyšších ročníků, vystoupily s krátkými scénkami, jazykolamy a básničkami.

Po vystoupení si studenti, vyučující, rodinní příslušníci i široká veřejnost mohli prohlédnout výtvarné práce všech ročníků, na kterých v rámci hodin výtvarné výchovy s metodikou pracovali celé druhé pololetí. Všechny výtvarné práce vznikly pod vedením pedagogů, jež vyučují výtvarnou výchovu s metodikou.

Celá vernisáž byla velmi povedená a těšíme se na další!

Studentky 1.AP

Fotogalerie: Vernisáž "Písmo"