Virtuální prohlídka školy

Vánoční setkání literárně-dramatického oboru a tanečního oboru 13. 12. 2013 v CVČ Lužánky

13.12.2013 08:04
O pátku třináctého se tradují různé věci a někdo v něm dokonce může vidět smolný den. Ale pro žáky LDO a TO a jejich rodinné příslušníky a kamarády se smůlou neměl nic společného.
Od 14 hodin začala v divadelním sále Ornis probíhat generální zkouška, děti se rozmlouvaly, rozpohybovávaly, zkouška světel, kontrola rekvizit a může se začít! V 17.30 bylo v sále plno (a možná trochu nedýchatelno, ale zvládli jsme to).
Pro vánoční naladění začal mladší soubor TO za doprovodu písničky Prosinec zdobit stromeček a starší soubor TO poté nastoupil s komicky laděným tanečním vystoupením, v rámci kterého žákyně nanosily pod stromeček dárky.
Mezi jednotlivými výstupy se objevily čtyři přednesové vsuvky. O první vsuvku se postaraly Štěpánka Švarcová s básní Nastydlý rampouch (Daniel Hevier) a Filip Šilhan s básní Komu máme vykat (Daniel Hevier) a publikum ocenilo nejen jejich odvahu, ale především zvládnutí textu.
Čtvrtým bodem programu bylo vyprávění nejmladšího souboru LDO o Kvakovi a Žbluňkovi a jejich Štědrém večeru. Barbora Dvořáková, Matěj Horný, Sofie Klesniaková, Filip Liška, Soňa Mácalová, Vendula Pětivlasová a Štěpánka Švarcová pouze za pomoci dvou rukavic a jednoho svetru předvedli divákovi všechny nástrahy, které na Kvaka mohou číhat v lese. Ale naštěstí vše dobře dopadlo.
Druhá přednesová vsuvka patřila Karolíně Šiklové a Vandě Přikrylové. Karolína rozesmála publikum básní Petra Nikla z knihy Záhádky a Vanda si dovedně poradila s básní Sebechvála (Jan Brzechwa).
Mladší žákyně TO – Katrin Cibulová, Karla Ježdíková, Barbora Nováková, Vendula Pětivlasová a Anna Trojanová rozněžnily publikum svým Tancem sněhových vloček, kde v rámci krátké jednotné choreografie předvedly např. pohyb v kruhu, švih a převaly.
Nejstarší soubor LDO se během podzimu věnoval hodně přednesu a hlasové výchově, o čemž jsme se mohli přesvědčit při přednesu Moniky Danielová (báseň Kočka, Miroslav Holub) a Báry Parmové (báseň Vězeň ze sbírky Zpěvy sladké Francie).
Prostřední soubor LDO nezahálel a pobavil malé i velké diváky svým výstupem zaměřeným na hlasový projev. Jednalo se o Meziplanetární konferenci o vánočních zvycích v České republice a na planetě Ixpéria zed mini. Pozvání přijali ti nejdůležitější vědci, nejlepší překladatelé a populární uvaděčky: Anna Křížanová, Tereza Pospíšková, Vanda Přikrylová, Magdalena Spurná, Karolína Šiklová, Filip Šilhan, Lenka Šimonková, Sebastien Štaud a Anna Zavřelová.
Poslední (nikoli však kvalitou) přednes patřil Vendule Pětivlasové a Karlovi Buchtelovi. Vendulka rozesmála publikum básní Byla a už nebyla (Pavel Šrut) a Karel diváky humorně poučil prostřednictvím Krylovovy bajky Vrána a Liška.
Nejstarší soubor LDO byl notně oslaben, ale přesto se rozhodl i v malém počtu (Karel Buchtel, Monika Danielová, Valerie Garili a Bára Parmová) předvést divákům vánoční voiceband prostřednictvím netradičního hlasového zpracování koledy Půjdem spolu do Betléma a písničky Prosinec.
Celé setkání pak uzavřely dívky ze staršího souboru TO – Marie Kalinová, Mollyn McFrederick, Vanda Přikrylová, Magdalena Spurná, Elena Šiklová, Karolína Šiklová, Lenka Šimonková. Ty si připravily choreografii s názvem Čas, vyprávějící o tom, jak čas nelze zastavit, ani vrátit... S dívkami se letos věnujeme anatomii lidského těla a doposud jsme z různých konců zkoumali naše ruce (paže, dlaně, ramena, lokty, prsty) a jejich pohyb. Choreografie je tedy záměrně opřená o práci rukou.
Popřáli jsme si veselé Vánoce, děti si domů odnesly balíček s dobrotami a já si odnesla vánoční náladu a hřejivý pocit, že celé vánoční setkání proběhlo moc příjemně...
                                                           15. 12. 2013    Kateřina H. Chalupníková, pedagog LDO a TO

Fotogalerie: Vánoční setkání literárně-dramatického oboru a tanečního oboru 13. 12. 2013 v CVČ Lužánky