Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert ZUŠ, 9. 12. 2015

19.12.2015 20:56

Rok se s rokem sešel a naše Základní umělecká škola opět vybrala to nejlepší ze všeho,

co s žáky připravují učitelé téměř po celý podzim. Ano, řeč je o vánočním koncertu, který se konal
 9. prosince 2015, a to již tradičně v kulturním sále Otakara Motejla, v areálu Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně.

Celý koncert byl zahájen pěveckým duem Viktorie Staňkové a Judity Trávníčkové, děvčata
si pod odborným vedením p. uč. Hrůzové vybrala vánoční koledu z Krkonoš. V lidovém tónu koncert pokračoval i nadále, neboť vystoupila žákyně ze třídy p. uč. Orské  Alžběta Lužná, která svůj zpěv doprovázela rovněž hrou na cimbál. Cimbál poté na jevišti zůstal, jen se kolem něj postavilo trochu více dětí; tyto děti již přes rok navštěvují hodiny p. uč. Hruškové, která vede v naší ZUŠ cimbálovou muziku. Tentokrát děti přemluvily paní učitelku k produkci populární, ale přece jen ne typicky české lidové písně – v jejich podání jsme mohli slyšet známý vánoční hit Rolničky.  Jednoho z hráčů cimbálovky čekal sólový výstup - 3. větu z Koncertu h moll O. Riedinga přednesl Jáchym Vašíček, kterého klavírním doprovodem podpořila p. uč. Veronika Velemanová. Poté se na pódium vrátili mladí muzikanti z cimbálovky a zahráli nadšenému publiku Písně z Brněnska. Žákyně 1. ročníku Libuše Reinerová vsadila na osvědčené autory Ilju Hurníka a W. A. Mozarta, když si v hodinách klavíru připravila pro vánoční koncert skladby těchto autorů. Klavír byl záhy vystřídán hrou na kytaru, žákyně 6. ročníku Anežka Janíková si pod pedagogickým vedením p. uč. Hanuska připravila Barcarolle
od N. Coste
. Další číslo večera patřilo zpěvu, prezentoval se jím Adam Kubíček, který přednesl populární píseň Půlnoční J. Švejdíka, kterou si vybral ve spolupráci s p. uč. Vávrovou Filovou. Jakub Jenáček zvolil skladbu Canzonetta Antiqua, kterou měli možnost diváci vychutnat v jeho kytarové interpretaci. Klaudie Šimoníková koncertní podvečer zpestřila hrou na zobcovou flétnu, celkem
tři skladby nastudovala pod vedením p. uč. Němce. Ten připravil rovněž Jana Malachtu, s nímž
si střihnul neobvyklý duet sestávající ze zobcové flétny a lesního rohu, kdy diváci měli možnost
si vyslechnout známou filmovou melodii The Entertainer. V uvedené linii se pokračovalo i nadále, ovšem nyní duo učitel- žák vystřídalo duo sesterské. Karolína a Elena Šiklovy bravurně zahrály skladbu Kovbojové na koních, skvěle vybranou p. uč. Pokorným. Oliver Šimoník, žák p. uč. Klimeše,
 si pro vánoční podvečer připravil klasickou skladbu J. Haydna s názvem Allegro. Ještě dále
do hudební minulosti, do období baroka, sáhla Barbora Konečná, když pro svou hru na keyboard zvolila skladbu Jesus bleibet meine Freude J. S. Bacha. V dalším čísle jsme však byli vráceni zpět
do relativní současnosti, neboť Anna Tomášová zazpívala známý hit z filmu Snídaně
 u Tiffanyho Moon River. Nadaný klavírista Ondřej Maleček rovněž sáhnul po aktuálně populárním klavírním repertoáru, když zvolil skladbu asijského skladatele známého jako Yiruma River Flows
In You
. Malá zpěvačka Viktorie Garili přednesla poté píseň Hádej Ondřeje Brzobohatého. Zpět
na cestu do klasicismu se vydal Ronald Luc, který zahrál stále atraktivní skladbu Rondo alla Turca, známou třetí větu Mozartovy sonáty č. 11 A dur, kterou diváci spíše znají pod názvem Turecký pochod. Posluchači poté měli možnost mezi tradičními výstupy zpěvu, klavírů, fléten a kytar zažít
 u nás prozatím ještě nepříliš obvyklé klarinetové vystoupení. Zahráli hned dva hráči, klarinetové
duo Pavel Horský a Ondřej Suchý. Lucie Frimmelová si ke svému vystoupení na zobcovou flétnu přizvala hned několik hráčů. Triovou sonátu ze skladatelské díly J. Ch. Pepusche zahráli celkem
4 hráči, mmj. p. uč. Zapletal, pod jehož pedagogické vedení Lucie spadá. Menuet L. v. Beethovena, jehož polokulaté výročí narození si letos připomínáme, interpretovala houslistka Veronika Míčková, žákyně p. uč. Klimeše. Žák prvního ročníku druhého stupně Lukáš Čalkovský si pro své klavírní číslo zvolil ve spolupráci s p. uč. Orskou Smetanovy Polky z mládí. V duchu polky se pokračovalo i nadále, ovšem přece jen ve stylizovanější podobě, neboť zazněla Polka in A Bohuslava Martinů, kterou zdařile interpretovala Karolína Šiklová. Eliška Vacová si publikum získala svým krásným jasným hlasem,
když předvedla zajímavou skladbu M. Riddicka Ave Maria, jejíž přípravu pedagogicky dohlížela
p. uč. Hrůzová. Zpět k lidovému tónu nás přivedl cimbál Tomáše Čalkovského a kontrabas jeho bratra Lukáše, kteří zahráli píseň Zahučaly hory. Jaroslav Rataj přednesl své houslové umění na skladbě
Ch. Gounoda Ave Maria, kterou si připravil s p. uč. Klimešem.

 Závěr koncertu – také již tradičně – patřil školnímu orchestru. V osobě pana učitele Zapletala našla naše ZUŠ obětavého a v dobrém slova smyslu přísného kantora. Petr Zapletal  je schopen dát dohromady spoustu hráčů z řad žáků a pedagogů ZUŠ,  včetně muzikantské posily z jeho dalšího souboru Brněnská camerata, kteří se všichni společně podílejí na přípravě skladeb, v tomto případě vánočních koled. Orchestr v prvním vstupu doprovázel dětský pěvecký sbor Křečci, který  vede
p. uč. Hrůzová; společně nacvičili pásmo pěti jihočeských koled, které aranžoval právě p. uč. Zapletal. Na poslední číslo večera přibyly ke sboru také děti z hudební nauky a ostatní učitelé a celým sálem
se nesly známé koledy Nesem  vám noviny a Dej Bůh štěstí.

A ty vlastně byly takovým přáním nejen hudebním všem divákům – rodičům dětí, prarodičům, přátelům ZUŠ a dalším hostům. V tomto adventním čase jsme byli nesmírně potěšeni hojnou diváckou účastí, neboť je dobré se uprostřed předvánočního shonu zastavit a chvilku se potěšit krásnými úspěchy našich dětí. Doufáme, že podobné to bude i na dalším velkém koncertě ZUŠ, který chystáme v květnu 2016! Ale nyní již…šťastné Vánoce!

Účinkující cimbálové muziky: Adam Blažek, Oliver Šimoník, Jaroslav Rataj, Jakub Cintula, Ondřej Lengál, Katrin Pěnčíková, Martin Zoubek, Dominik Zoubek, Jáchym Vašíček, Markéta Meluzínová,  Zdislava Široká.

Školní orchestr: Lucie Frimmelová, Veronika Veselá, Oliver Šimoník, Jan Horáček, Nikol Kidarová, Kateřina Langrová, Jan Malachta, Eva Rojíčková, Anna Šelbická, Klaudie Šimoníková, Barbora Konečná, Pavel Horský, Ondřej Suchý, Viktorie Staňková, Judita Trávníčková, Markéta Kučerová, Daniela Marková.

Sboreček Křečci: Tereza Pospíšková, Alžběta Lužná, Anežka Janíková, Marie Bendová, Lucie Pokorná, Mikuláš Lužný, Kateřina Lukešová, Marie Kalinová, Nikol Hanousková, Lea Němcová, Zdeněk Pezlar, Štěpán Vašíček, Denisa Metznerová, Lola Juřeníková.

Hudebně spolupracovali:  Dalibor B. Hanusek, Tomáš Němec, Marek Paľa, Veronika Velemanová, Veronika Hrůzová, Kateřina Matisová, Vít Procházka, Radim Kovárník, Klára Roztočilová, Petr Zapletal   a členové souboru Brněnská camerata.

Slovem provázeli: Klára Roztočilová a Vít Procházka.

Fotogalerie: Vánoční koncert ZUŠ, 9. 12. 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>