Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert Společenské centrum Brno-Sever 9. 12. 2019

06.01.2020 12:33

V pondělí 9. 12. 2019 proběhl v sále Společenského centra na Okružní 21 Vánoční koncert žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky Hany Fendrychové. Žáci vystupovali podle ročníků,
a příjemně nás naladili koledami a vánočními melodiemi na blížící se svátky. Koncert byl velmi povedený a hojně navštívený.

Na úvod zazněla písnička Ledová doba, kterou zazpívali Lucie Jandlová, Jan Nepustil a Romi Procházková.

Timotej Píro (1. roč.) zahrál na klavír vánoční písničku Bude zima, bude mráz. David Hrazdil zahrál
a k tomu zazpíval koledy Koledníci a Pásli ovce valaši.

Poté zazněla vánoční píseň Už jsou tu Vánoce, kterou zazpívaly dívky Alena Borastero, Lucie Jandlová a Anna Přehnalová.

Za druhé ročníky klavírního oddělení vystoupily žákyně Klára Múčková s koledami Štěstí, zdraví, pokoj svatý a Dej Bůh štěstí. Jako druhá zahrála Amélie Piro koledy Nesem vám noviny a Štědrej večer nastal.

Zuzana Navrátilová ze třetího ročníku zahrála Hajej, nynej, Ježíšku a Ejhle, chasa naša. Sophie Klofáčová předvedla Rychle, bratři, rychle vstávejme a anglickou koledu Deck the halls.

Poté zazněla píseň Michala Tučného Kůň cinknul zlatou podkovovou, kterou zazpívali mladší žáci pěveckého oddělení, tedy Alena Borastero (2. roč.), Lucie Jandlová (2. roč.), Jan Nepustil (1. roč.), Romi Procházková (PS), Anna Přehnalová (1. roč.).

Stejné uskupení zazpívalo vánoční píseň Zítra stromek zazáří, zítra stromek zacinká, kterou nazpívala Dara Rolins s Karlem Gottem.

Následovaly žákyně čtvrtého ročníku klavírního oddělení. První vystoupila Martina Kašparová
s koledami Pochválen buď Ježíš Kristus a Vzhůru, bratři milí.

Poté vystoupily starší žákyně pěveckého oddělení-Linda Baráková (5. roč.), Tereza Cendelínová
(PS 2. stupně), Laura Chytilová (1. roč.), Lea Němcová (2. roč.), Natália Muselíková (5. roč.), Daniela Pisková (6. roč.), Aneta Řeháková (4. roč.) a Michaela Večeřová (2. roč. 2. stupně). Společně zazpívaly vícehlasou koledu Spirituálu kvintet La lů la lej.

Následovala vánoční písnička Prosíme Jiřího Chvojky, kterou zazpívali všichni žáci pěveckého oddělení. Sloky přednesli mladší žáci a společný refrén vždy zazněl ve 4hlasé úpravě.

Na závěr zazpívali všichni žáci klavírního i pěveckého oddělení vánoční koledu Z Betléma se ozývá.

Koncert moderovala a žáky pěveckého oddělení doprovázela paní učitelka Hana Fendrychová.

Fotogalerie: Vánoční koncert Společenské centrum Brno-Sever 9. 12. 2019