Virtuální prohlídka školy

VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU

18.12.2014 18:07

Středeční podvečer 10. prosince 2014 patřil v rámci života naší základní umělecké školy tradičnímu vánočnímu koncertu, který se konal v sále Otakara Motejla (budova veřejného ochránce práv). Tento koncert spolu s jarním koncertem patří každý školní rok k těm nejdůležitějším v životě školy, už jen proto, že využíváme slavnostního prostředí výše zmíněného velkého sálu či zvukové techniky, kterou máme běžně dostupnou jen v omezené míře. Koncert mluveným slovem provázeli učitelé Klára Roztočilová a Vít Procházka s odborným přehledem, vtipem, bezprostředností a elegancí projevu.

Celý program čítal 25 hudebních vystoupení a hned první z nich byla velmi očekávaná premiéra nového hudebního seskupení naší školy - cimbálové muziky. Pod pedagogickým vedením paní učitelky Jitky Hruškové a ve spolupráci s pí. uč. Miladou Orskou se během tří měsíců podařilo vytvořit soubor nadšených mladých muzikantů interpretujících nejrůznější úpravy lidových písní. Úvod koncertu patřil koledě Ten vánoční čas (úprava Jitka Hrušková), která předznamenala vánoční sváteční atmosféru celého koncertu. Následovalo roztomilé vystoupení žákyně 2. ročníku Viktorie Garili z pěvecké třídy pí. uč. Moniky Vávrové Filové, která zcela zaplněnému sálu přednesla píseň Charleston (klavírní doprovod Marek Paľa). Zpěv byl vystřídán klavírní hrou.  Za nástroj jako třetí v pořadí usedla Amélie Schüllerová (2. ročník, pedagogické vedení Veronika Hrůzová), s níž jsme se mohli přenést na pohádkový zámek prostřednictvím Tanečku Popelky J. Páleníčka. První blok hudebních čísel završila interpretace populární písně J. Uhlíře Prosinec, na níž se rovnoměrně podíleli Viktorie (4.roč.) a Ondřej (2. roč.) Lengálovi spolu se Zorou Strejčkovou(1. roč.).

Ondřej Maleček (2. ročník, klavír) si spolu se svou paní učitelkou Veronikou Velemanovou vybral pro vánoční podvečer skladbu Romance Ilony Jurníčkové, při níž mohl publiku předvést své hudební cítění. Dalším číslem v pořadí bylo houslové duo, které vytvořily Magdaléna Putnová (5.roč.) a Ludmila Staňková (6. roč.), ped. vedení Jitka Hrušková. V jejich podání jsme si poslechli skladby J. S. Trojana – Riccercar a J. S. Bacha – Račí kánon. Instrumentální hra byla v další skladbě večera vystřídána vokálním vystoupením Adama Kubíčka (4. roč., Monika Vávrová Filová), který si zvolil píseň z pohádky Tajemství staré bambitky Slyším své srdce bít. Skladatelka Ilona Jurníčková se obdobně jako na začátku tohoto hudebního bloku stala inspirací i Ditě Horákové (4. roč., klavír, ped. vedení Klára Roztočilová), která velmi zdařile přednesla romantickou Vzpomínku.

Od loňského roku máme v základní umělecké škole to štěstí, že do našeho pedagogického sboru přibyl skvělý pan učitel Petr Zapletal, který nejenže se pečlivě věnuje výuce hry na dechové nástroje, ale kromě toho je rovněž komponistou, který pro své svěřence píše nové skladby. Náladu přednesla žákyně P. Zapletala Veronika Veselá, (5. roč.) na zobcovou flétnu.

Vzhledem k silné kytarové základně na naší škole nemůže nikdy chybět také vystoupení žáků ze třídy p. uč. Dalibora Hanuska, a nejinak tomu bylo i na tomto vánočním koncertu. Starý tanec a Argentinské tango C. Süssera zahrál za doprovodu D. Hanuska Matyáš Němčanský, žák 3. ročníku. Starší žáci flétnové třídy p. uč. Tomáše Němce přednesli úpravu známé populární písně P. Simona El condor pasa, trio zobcových fléten sestávalo z Evy Rojíčkové(II. ročník), Jana Horáčka (II. ročník) a Jana Malachty (7. ročník). Dále byl prostor dán muzikálové melodii Chci svůj plácek F. Loeweho, všem posluchačům povědomou z muzikálu „My Fair Lady“, kterou přednesla žákyně pí. uč. Moniky Vávrové Filové Karolína Sovová (5. ročník, klavírní doprovod M. Paľa).

Zpět k hudbě klasické nás svou hrou přivedl Oliver Šimoník (5. ročník), který si pro své vystoupení vybral společně s p. uč. Zdeňkem Klimešem barokní tanec Gavota A. Corelliho. Na klavír opět doprovázel skvělý korepetitor naší školy, pan Marek Paľa.

Diváci dále mohli vyslechnout přednes mladého klavíristy, kterým byl Antonín Frgala (5. roč.). Dvořákův stylizovaný tanec Sousedská zazněl v suverénním projevu tohoto žáka, který se ve hře na klavír zdokonaluje pod vedením pí. uč. Milady Orské. Anežka Janíková, žákyně 5. ročníku z kytarové třídy D. Hanuska si jako posilu přizvala svou kamarádku Lucii Pokornou, která její kytarové číslo, v němž interpretovala Hradní tanec Štěpána Raka, ozvláštnila hrou na tamburínu. Sérii hudebních čísel završil houslista Jaroslav Rataj (5. roč.), žák p. uč. Zdeňka Klimeše, jenž byl divákům známý již v první skladbě večera jako primáš naší nové cimbálovky. Tentokrát si pro své sólové vystoupení zvolil Mazurku Ch. Danclyho za klavírního doprovodu M. Paľi.

Skladbu možná nejpopulárnějšího anglického soudobého autora J. Ruttera For the Beauty předneslo pěvecké duo Viktorie Staňková a Judita Trávníčková, obě žákyně 5. ročníku z pěvecké třídy pí. uč. Veroniky Hrůzové. Následoval toho večera již druhý Charleston, tentokráte však v klavírní interpretaci Lukáše Čalkovského (7. roč.), který se svou pí. uč. Miladou Orskou zabrousil do repertoáru B. Kinga. Návratem ke známým melodiím, jež máme spojeny s vánočním časem, bylo vystoupení houslisty Maxmiliána Falatka (7. roč.), který se výborně zhostil přednesu písně Ave Maria Ch. Gounoda, jež byla meditativně doprovázena Markem Paľou.

Druhé vystoupení naší mladé cimbálové muziky mělo možná ještě větší úspěch než to první. Role primášky se pro tento výstup ujala nadaná muzikantka Veronika Mičková (3.roč., housle), diváci mohli slyšet pod jejím vedením Valašské polky v úpravě Jitky Hruškové.

Poté již pódium ovládli naši milí Křečci, školní sbor, který si se svou sbormistryní Veronikou Hrůzovou připravil písně z dílny Svěrák/Uhlíř – Tajná místa a Jelen, poté ještě zazněl tradicionál Come and See. Před závěrečným, dlouho očekávaným číslem večera v nás vánoční atmosféru umocnila svým vystoupení Anna Rejdová, žákyně 4. ročníku cimbálové třídy pí. uč. Milady Orské, která zahrála Ukolébavku W. A. Mozarta a vánoční píseň Tichá noc.

Nově vzniklý školní orchestr doplněný o hráče z řad učitelů i hostů ze souboru Brněnská camerata se postaral o pravé vyvrcholení svátečního koncertu. Velké množství hráčů, mezi kterými byla většina žáků naší ZUŠ, bylo doplněno taktéž speciálním pěveckým tělesem. Jeho jádro tvořili Křečci, k nimž se přidali učitelé a další žáci, zejména mladší, kteří ještě nehrají v komorní a souborové hře. Dirigent Petr Zapletal, který pro tuto příležitost zaranžoval lidovou koledu Dej Bůh štěstí, suverénně vedl toto mnohačlenné těleso s takovým úspěchem, že neutuchající potlesk diváků si vyžádal ještě jedno opakování zmíněné písně. Přestože úloha pana učitele – skladatele – dirigenta v jedné osobě P. Zapletala nebyla jednoduchá (dát dohromady takový počet hráčů a zpěváků, rozepsat party pro nástroje, které má škola k dispozici a ještě to se všemi nazkoušet je úkol opravdu přetěžký). Doufáme, že pan učitel neztratí chuť a ochotu k dalším obdobným projektům. Dle reakcí posluchačů i členů pedagogického sboru byl tento závěr večera nadmíru grandiózní a ještě dlouho zůstane v povědomí.

Myslím, že my všichni, kteří jsme se mrazivým podvečerem postupně ubírali k našim domovům, musíme uznat pedagogickou práci učitelů ZUŠ, kteří důkladně připravili své žáky pro tento Vánoční koncert. Troufám si říci, že uprostřed vánočního shonu, spěchání a příprav na nejhezčí svátky roku jsme mohli na chvilku „zastavit čas“, vydechnout a nechat se vtáhnout do té pravé atmosféry Vánoc.

„Křečci“

Tereza Pospíšková, Lucie Frimmelová, Alžběta Lužná, Anežka Janíková, Marie Bendová, Lucie Pokorná, Mikuláš Lužný, Amélie Schüllerová, Kateřina Lukešová, Kristýna Samotná, Nikol Hanousková, Zdeněk Pezlar, Vanda Přikrylová, Marie Kalinová, Sebastian Reichel, Simona Belušová, Šárka Skládaná

„Cimbálová muzika“

Housle: Veronika Mičková, Jaroslav Rataj, Jakub Cintula, Martina Zoubek, Dominik Zoubek, Sára Hadrabová, Oliver Šimoník, Ondřej Lengál, Markéta Meluzínová

Cimbál: Adam Blažek

Kontrabas: Martin Zoubek, Jakub Cintula

„Školní orchestr“

Lucie Frimmelová, Veronika Veselá, Jaroslav Rataj, Oliver Šimoník, Jáchym Vašíček,

Ondřej Lengál, Silvie Dvořáková, Kateřina Holečková, Jan Horáček, Nikol Kidarová, Markéta Kutějová, Kateřina Langrová, Jan Malachta, Denisa Metznerová, Lucie Pokorná,

Eva Rojíčková, Anna Šelbická, Klaudie Šimoníková, Lukáš Čalkovský;

jako hosté Brněnská camerata, žáci a vyučující ZUŠ

 

Fotogalerie: VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>