Virtuální prohlídka školy

VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ MENDLOVO NÁM. ¾ A JEŽKOVA 9 BRNO

05.01.2018 08:55

Tradičním vrcholem podzimního snažení žáků a pedagogů naší Základní umělecké školy je slavnostní Vánoční koncert, jehož výjimečnost je dána rovněž místem konání, které je mimo běžné koncertní školní prostory. Sál Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, se dvakrát ročně stává naším útočištěm v době konání slavnostních koncertů.

Dne 7. prosince 2017 měli diváci možnost shlédnout zajímavě laděný program obsahující čísla se zimní a vánoční tematikou i vystoupení klasického či populárního rázu.

V úvodu zazněla lidová koleda Slavnostně zvony se rozhoupaly v podání cimbálové muziky, která na naší škole působí třetím rokem pod pedagogickým vedením Mgr. Jitky Hruškové. Nutno podotknout, že mládežnická skupinka je s každým vystoupením sehranějším a působí na posluchače příjemným dojmem nejen kvalitou hraní, ale vystupováním celkově. V podobném duchu Vánoc koncert pokračoval přednesy B. Bartóka Gajdy a L. Pappa Zvony, které si pro diváky vybrala talentovaná žákyně 3. ročníku hry na cimbál Alžběta Lužná. Její bratr Mikuláš Lužný oproti tomu zvolil se svou paní učitelkou klasický houslový repertoár; sálem se rozezněla 1. věta Koncertu G dur A. Vivaldiho. Adriana Flimmelová je žákyní naší školy teprve krátce, přesto prokázala své pěvecké kvality a místo na programu slavnostního koncertu si zajistila populární písní Hádej ze skladatelské dílny O. Brzobohatého. Název skladby Spanish Guitars u posluchačů evokoval pocit, že další vystoupení rozezní sál tóny kytarových strun; všechny však překvapila Adéla Blažková, žákyně 3. ročníku klavírní hry, která svým pohybem prstů po klaviatuře dokonale vystihla charakteristiku španělských kytarových melodií. Skutečná kytara potěšila diváky až s dalším číslem večera, které patřilo letošnímu budoucímu absolventovi Jakubu Jenáčkovi, jenž zvolil Menuet J. S. Bacha. Zpět ke klavíru nás vtáhlo vystoupení Alžběty Lužné; k Vánocům patří pohádky a její Taneček Popelky od J. Páleníčka nám tuto atmosféru dokonale zprostředkoval. Karneval zvířat je v klasické hudbě známou hříčkou C. Saint-Saënse; část s názvem Labuť procítěně interpretoval žák 6. ročníku Jáchym Vašíček. V mollové tónině se neslo vystoupení nadané klavíristky Terezy Kockové, která suverénně zahrála Adagio D. Steibelta a skladbu Smutný vlak náklaďák od M. Dlouhého. Na pódiu ji vystřídala šikovná flétnistka Ema Stupalová, která má v oblibě skladbičky svého pana učitele P. Zapletala.  Adagio a Allegro interpretovala se zápalem a suverenitou, kterou publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. Ruského romantického skladatele P. I. Čajkovského si pro své vystoupení vybral v naší škole velmi známý hráč na housle Jaroslav Rataj; Píseň beze slov předvedl s krásným tónem a technicky bez chyb. Vhledem do oboru populární hudby se stalo následující číslo, při němž měli možnost posluchači vidět a slyšet na pódiu zpěvačku Elišku Procházkovou, která si zvolila debutovou píseň Ch. Perri Jar of Hearts. V podobném duchu se svého vystoupení zhostil host v našem programu, bývalý žák ZUŠ Ronald Luc, který na klavír zahrál skladbu B. Readheada For The Damaged Coda. Moderní nástroj, avšak s klasickým repertoárem, předvedla Barbora Konečná; na keyboard interpretovala Gigue J. S. Bacha. Oliver Šimoník je rovněž velmi dobře znám z programů našich koncertů, loňský absolvent naplnil sál tóny Menuetu G dur L. v. Beethovena. Jeho ročníková kolegyně, kytaristka Anežka Janíková, soustředěně zahrála Ballet L. de Moye. Většina posluchačů si jistě potichu broukala spolu  se zpěvačkou Nikol Hanouskovou, která v doprovodu spolužačky Lucie Pokorné (zobc. flétna), p. uč. T. Němce (kytara) a M. Pali (klavír) přednesla píseň skupiny Čechomor Tisíc andělů.

Večer se již pomalu schyloval ke svému závěru. Před posledním orchestrálním vystoupením zazněla ještě jednou naše cimbálka s písní Nepi, Jano a poté již pódium patřilo žákům a pedagogům, kteří se podíleli společnými silami na interpretaci pásma Pěti jihočeských koled, které pro tuto příležitost upravil P. Zapletal, vedoucí školního orchestru. Vystoupení bylo o to cennější a zajímavější, že se na něm podílely hned dvě základní umělecké školy. Vedle té naší se jednalo o spřátelenou ZUŠ Brno, Slunná 11, pod vedením p. ředitelky Š. Brychové, jejíž žáci a učitelé stanuli před diváky po boku našich dětí a kantorů. Spojené vynaložené síly stály za to, neboť kromě krásně znějícího orchestru diváky potěšil i pro tuto příležitost ustanovený pěvecký sbor dětí a mládeže z obou škol.

Povedený koncertní večer navodil jistě tu správnou adventní atmosféru, která se v rodinách všech zúčastněných přenesla v očekávání svátků pro dětské oči nejkrásnějších. Děkujeme všem pedagogům a členům vedení školy, kteří se podíleli přípravou svých žáků, korepeticí, organizací a jinou činností na tomto svátečním koncertě.

 „Cimbálová muzika“

Housle: Oliver Šimoník, Jaroslav Rataj, Jakub Cintula,  Ondřej Lengál, Andrea Pěnčíková, Katrin Pěnčíková, Barbora Vrbatová, Martin Zoubek, Dominik Zoubek, Jáchym Vašíček

Cimbál: Adam Blažek
Kontrabas: Jaroslav Rataj a Oliver Šimoník
Zobcová flétna: Nela Lancůchová

„Školní orchestr ZUŠ Mendlovo nám 1/3, 4 a Ježkova, 9, Brno“

Václav Běhávka, Lukáš Buček, Jan Cintula, David Franc, Lucie Frimmelová, Lea Knoblochová, Barbora Konečná, Kateřina Langrová, Anna Macharáčková, Jan Malachta, Lucie Pokorná, Oliver Šimoník, Richard Šimoník, Klaudie Šimoníková, Dmitrij Novák Žembrovskij, Kristin a Katrin Cibulovy, žáci ZUŠ

Hosté: žáci hudebního oboru a vyučující ZUŠ Brno, Slunná 11
Hudební spolupráce: Dalibor B. Hanusek, Tomáš Němec, Radim Kovárník, Marek Paľa, Vít Procházka, Klára Roztočilová
Moderace: Klára Roztočilová

žáci hudebního oboru a vyučující ZUŠ Brno, Slunná 11

Hudební spolupráce: Dalibor B. Hanusek, Tomáš Němec, Radim Kovárník, Marek Paľa, Vít Procházka, Klára Roztočilová
Moderace: Klára Roztočilová

Fotogalerie: VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ MENDLOVO NÁM. ¾ A JEŽKOVA 9 BRNO

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>