Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert 22. 12. 2010

22.01.2011 10:38

Oslavu vánoc naši žáci a studenti odstartovali hudbou, zpěvem, slovem i výtvarnými díly v krásném kulturním prostředí areálu Kanceláře veřejného ochránce práv.

V předsálí mohli návštěvníci koncertu shlédnout výtvarná díla žáků výtvarného oboru z výtvarných skupin M. Filové a Ateliéru Studánka M. Konvalinové.

Slavnostní vánoční koncert zahájili trubači p. uč. Tomáše Němce Vojtěch Kostrhoun ( 3. roč., trubka ) a Samir Sakour ( 2. roč., trubka ), kteří společně se svým panem učitelem zahráli vstupní intrádu tří vánočních koled.

Zástupce gen. ředitele Jaromír Brych uvedl krátce samotný koncert a poté předal slovo mladým moderátorům, studentům II. roč. dramatického oboru Adéle Lukšíkové a Aleši Lerchovi.

Program otevřely děti tanečního oboru ( Ivana Georgievová, Kateřina Lukešová, Alexandra Matušková, Julie Pražanová, Vanda Přikrylová, Petra Švehlová, Barbora Tobešová a Alexandra Vojáčková ) společně s dětským pěveckým sborečkem „Křečci“ americkou lidovou koledou „Rolničky“. Starší děti tanečního oboru ( Adéla Dočekalová, Ilona Dočekalová, Nikol Hanousková, Petra Kudzbelová, Gabriela Poláčková, Aneta Pospíšilová ) zatančily na motiv koledy „Pásli ovce Valaši“, zpívanou opět „Křečky“.

Markéta Sovová ( PHV, klavír ) zahrála s odvahou a bez chybičky skladby C. Gurlitta „Moderato“ a J. Blatného „Scherzino“.

Aneta Kubů ( 3. roč., zpěv ) s vtipem zazpívala píseň „Sněhulák“ svým osobitým milým způsobem.

Karolína Sovová ( 3. roč., klavír ), s jemností výrazu a technickou precizností přednesla
F. Burgmüllerovu „Upřímnost“

Pěvecký sboreček „Křečci“ ( Kateřina Holečková, Michaela Holečková, Ondřej Janík, Anežka Janíková, Adam Kubíček, Markéta Kučerová, Michaela Mádrová, Kateřina Malachová, Eliška Malachová, Marek Němec, David Němec, Lucie Pokorná, Jaroslav Rataj, Anna Rejdová, Karolína Sovová, Tereza Svorová, Judita Trávníčková ) se představil ještě jednou, tentokrát samostatně kolekcí veselých, humorných písní „V Africe“, „Jak se loví gorila“ ( P. Skoumal ), „Změníme se !“ ( E. Hradecký ), „Tajná místa“ ( J. Uhlíř ).

Ondřej Janík ( 4. roč., kytara ) zahrál technicky s přehledem a s výrazem klidného zamyšlení „Latinské rozjímání“ od M. Tesaře.

Lada Šturmová ( 6. roč., zpěv ) zazpívala Mozartovo „Ave Maria“ za klavírního doprovodu Jany Damkové ( j.h.).

Se svým dalším vystoupením Aneta Kubů vyzpívala něžnou vánoční radost písničkou
J. Seidlové „Do Betléma“.

Krásná vánoční píseň „Tichá noc“ zazněla v neobvyklém podání Tomáše Čalkovského ( 2. roč., cimbál ) a Lukáše Čalkovského ( 3. roč., klavír ). Jejich výborně sehraný hudební projev otevřel další citlivý pohled do tajemství vánočního rozjímání.

Komorní soubor ZUŠ ( Ronald Luc, Jan Malachta, Veronika Štěrbová, Anna Ondráčková,
Eva Rojíčková, Ondřej Janík, Miriam Matisová, Kateřina Langrová
) pod vedením
p. uč. Kateřiny Matisové zahrál koledy „V dáli v jeslích“, „Vondráši, Matóši“, „Byla cesta,
byla ušlapaná“, „Jehož pastýři chválili“. Souzvuk houslí, fléten a kytary zněl intonačně čistě
s tou správnou vánoční radostí.

Lada Šturmová se předvedla tentokrát jako klavíristka ( 6. roč. ). Zahrála pečlivě nastudované „Scherzino“ R. Schumanna.

Soňa Falatková ( 7. roč., housle ) brilantně přednesla Schumannovo „Snění“.

Petra Vlčková ( I. roč., kytara ) M. Linnemannovu „Camillu“ zahrála rytmicky přesně
s dynamickým výrazem.

Ronald Luc ( 4. roč., klavír ) perfektně navodil svou hrou atmosféru barových hráčů přednesem „Blue Mood“ W. Gilocka.

Kytarový soubor p. učitele Dalibora Hanuska ( Tomáš Čalkovský – akordeon, Lukáš Čalkovský – perkuse, Radovan Malachta – IV. roč., kytara, Ondřej Kostrhoun – I. roč., basskytara ) elegantně přednesl svůj osvědčený repertoár: traditional : „Oh, when the Saints“, Vangelis: „Conquest of Paradise“, Beatles: „A hard Day´s Night“.

Michal Šturma ( SPD, housle ) s přehledem a technickou zručností přednesl
C. Saint-Saënsovu „Labuť“.

Lada Šturmová ( 6. roč., zpěv ) povznesla vánoční atmosféru písní J. Readinga „Adeste fideles“.

Zajímavým spojením recitace s doprovodem cimbálu zaujaly Adéla Lukšíková ( II. roč., LDO ) a Jana Damková ( cimbál, j.h. ) básní B. Reyneka „První sníh“ ze sbírky „Setba samot“.

Jana Damková ( cimbál, j.h. ) a Anna Pinknerová ( kytara, j.h. ) vynikajícím způsobem přednesly „Miscellaneu“ a Mozartovu „Ukolébavku“.

Pavla Chalupová a Jan Fojt ( zpěv, j.h. ) zazpívali efektní duet F. Sartoriho „Con te partiró“.

Vrcholem večera se stal gymnaziální sbor, humorně nazvaný „ Sbor Hrůzy“ pod vedením p. uč. Veroniky Hrůzové ( Gabriela Baková, Markéta Benešová, Alžběta Daňková, Debora Dočekalová, Tim Kadlec, Kateřina Kučerová, Petra Magnussonová, Viktorie Pošvářová, Šimon Švec, Petra Tranová, Kateřina Vašíčková, Eliška Volná, Tereza Vrbková ). Studenti nastoupili na koncertní pódium v krásných modrých řízách a svůj repertoár traditional: „Come and see“, „America“ ( L. Bernstein ), „Merry X-mass“ ( J. Lennon ) podpořili světelnými efekty i mlhostrojem.

Zpěvem známé vánoční písně „Narodil se Kristus Pán“ se rozloučil gymnaziální sbor a s ním i všichni účinkující. K jejich společnému zpěvu se postupně přidali i posluchači, až celý koncertní sál zněl tímto radostným lidovým zpěvem.

Atmosféra vánočního koncertu dokreslená vánočním stromečkem a dárečky pro účinkující žáky a studenty přinesla tu správnou radost blížícího se Štědrého dne.

Fotogalerie: Vánoční koncert 22. 12. 2010

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>