Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert 22.12.2009

12.01.2010 11:13

Vánoční koncert 22. 12. 2009 v sále sídla Veřejného ochránce práv

se stal důstojným zakončením kalendářního roku s živou připomínkou blížících se svátků vánočních. 

Noblesní, elegantní prostředí, výborné zázemí pro účinkující, prostorný sál i pódium podpořily sváteční atmosféru galakoncertu včetně občerstvení.

Koncertní večer měl dvě části s jednou přestávkou. Posluchači mohli slyšet tyto nástroje: klavír, housle, flétny, kytary, violoncello, kontrabas, zpěv sólový i sborový, a v neposlední řadě také cimbál.

Na úvod večera shlédli diváci milou ukázku dětí tanečního oboru v jednoduché choreografii s inspirativním dětským nadšením pro pohyb.

Jednotlivá hudební a pěvecká čísla byla propojena rozhovory s interprety a uvolněnou, vnímavou atmosférou s jemným humorem i sváteční náladou.

Akusticky ne zcela dokonalý koncertní sál byl pro hru jemnějších zvukově náročných nástrojů a zpěvu ozvučen. Posluchači tak mohli vnímat i hudební a pěvecké výkony, kterým by jistě více svědčila prostředí komornějších koncertních sálů. Kontrast ozvučených a neozvučených hudebních čísel byl citlivě vyvážen, což dokládal i živý a vysoce kladný ohlas posluchačů.

Kvalitu koncertního projevu podpořil také výborný klavír- křídlo, který zde byl k dispozici.

Výrazným oživením zvukové kultury byl cimbál, zapůjčený St.konzervatoří Brno. Mezi účinkujícimi zde na tomto nástroji zahrál i čestný člen naší ZUŠ p.Petr Blaha, vítěz celostatátní soutěže MŠMT ve hře na cimbál.

Koncert nabízel posluchačům pestrou paletu uměleckých zážitků a naši mladí umělci statečně obstáli.

Děkujeme zde za možnost v tomto prostředí náš koncert uvést a vážíme si velmi kladného a lidsky vnímavého přístupu personálu a zástupců této vážené instituce.

Fotogalerie: Vánoční koncert 22.12.2009

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10