Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert 2021

20.01.2022 15:22

V prosinci 2021 proběhl on-line Vánoční koncert naší Základní umělecké školy. Žáci svá videa natáčeli z domovů za pomoci rodičů nebo v prostorách školy společně se svými učiteli. Zúčastnilo se 28 studentů. Někteří měli nacvičené jedno číslo a jiní i dvě. Nezazněla jen vystoupení sólová, ale vystoupily i dua, sbor a soubor cimbálové muziky. Program byl pestrý - přes vánoční melodie, lidovou tvorbu až po skladby klasické hudby. Videa následně sestříhala a do konečné podoby připravila paní učitelka MgA. Hana Fendrychová.

V úvodu koncertu promluvil pan zástupce ředitele pro ZUŠ Mgr. Jaromír Brych. Přivítal všechny na on-line koncertě. Poděkoval žákům a učitelům za přípravu koncertu a popřál krásné svátky.

První vystoupila Stela Bílková (1. roč., klavír, ped. vedení Hana Fendrychová) s koledami Hle, hle, támhle v Betlémě a Rychle bratři.

Robert Janíček (2. roč., zobcová flétna, ped. vedení Petr Zapletal) zahrál od svého učitele skladbičku Mamince za klavírního doprovodu pana učitele Marka Paľi.

Oliver Gažo (3. roč., kytara, ped. vedení Dalibor Brian Hanusek) zahrál dvě koledy Rolničky, rolničky a Veselé vánoční hody za kytarového doprovodu svého učitele.

Jakub Latinák (3. roč., housle, ped. vedení Kateřina Přívratská) zahrál Mazurku od N. Bakolanova za klavírního doprovodu p. uč. Saskie Horákové.

Lea Knoblochová (3. roč., klavír, ped. vedení Natálie Vančurová) zahrála Ice dance D. Elfmana a Jingle Bell rock od J. Bealea a J. Bootheo.

Dominika Ondrášová (3. roč., kytara, ped. vedení Dalibor Brian Hanusek) zahrála Malaguenu C. Süssera a Allegretto M. Giulianiho.

Klára Múčková (4. roč., klavír, ped. vedení Hana Fendrychová) zahrála společně se svou učitelkou čtyřručně vánoční píseň Angels, from the Reakms of Glory na dva klavíry.

Martina Burianová (4. roč., altová zobcová flétna, ped. vedení Tomáš Němec) zahrála pět skladbiček Blowin‘ in the Wind, Hineh matov, Hot up the Party, Lord Thomas And Fair Elanor a Six Eights.

Daniela Vašínová (4. roč., klavír, ped. vedení Martin Pokorný) zahrála Nocturno h moll C. Rollina.

Mojmír Vlach (6. roč., kontrabas, ped. vedení Radim Kovárník) zahrál Capriccio č. 5 M. Gajdoše.

Matěj Procházka (6. roč., klavír, ped. vedení Marie Stratílková) zahrál Kastaněty W. Gilocka.

Aneta Řeháková (6. roč., sólový zpěv, ped. vedení Hana Fendrychová) zazpívala za doprovodu své učitelky První sníh P. Kratochvíla.

Šárka Jurkovičová (6. roč., klavír, ped. vedení Hana Fendrychová) zahrála vánoční píseň s variacemi God Rest Ye Merry Gentlemen.

Barbora Vrbatová (7. roč., housle, ped. vedení Kateřina Přívratská) zahrála společně se svou učitelkou 5 kusů pro dvoje housle a klavír D. Šostakoviče za klavírního doprovodu p. uč. Saskie Horákové.

Veronika Varmužková (7. roč., kytara, ped. vedení Dalibor Brian Hanusek) zahrála Malou romanci T. Stachaka a poté Andante M. Carcassia.

Adam Štěpek (0. II. s., kytara, ped. vedení Dalibor Brian Hanusek) zahrál společně se svým učitelem skladbu Romance a moll.

Lea Knoblochová (1. II. s., housle, ped. vedení Zdeněk Klimeš) zahrála skladbu Labuť C. Saint-Saënsena za klavírního doprovodu p. uč. Marka Paľi.

Píseň O. G. Brzobohatého Modlitba zazpívaly Lucie Jandlová, Lea Němcová, Anna Tichopádová, Tereza Cendelínová, Daniela Soukopová, Aneta Řeháková a Natália Muselíková (komorní interpretace, ped. vedení Hana Fendrychová) za klavírního doprovodu p. uč. Hany Fendrychové.

Jaroslav Rataj (4. II. s., housle, ped. vedení Zdeněk Klimeš) zahrál skladbu Humoreska A. Dvořáka za klavírního doprovodu p. uč. Marka Paľi.

Jako poslední vystoupila cimbálová muzika (ped. vedení Vojtěch Halaš) ve složení Jaroslav Rataj (housle), Barbora Vrbatová (housle), Dominik Zoubek (housle), Jakub Cintula (viola), Oliver Šimoník (kontrabas) a Adam Blažek (cimbál). Nejprve zazněly lidové písně Zavrť sa ně cérečko; Ej, ráno, ráno a Hromy bijú. Poté cimbálová muzika zahrála od V. Montiho Montiho čardáš.